PREDSTAVITEV

Založniška dejavnost ANNALES ZRS, znanstvene založbe ZRS Koper je osnovana na tradicionalnem pristopu razvoja intelektualne lastnine in posledično širjenju znanstvene in didaktične produkcije znanstvenega okolja. S svojim uspešnim delovanjem in prisluženo založniško oznako, pod katero izdajamo znanstvene in strokovne monografije, znanstvene revije, zbornike domačih in mednarodnih konferenc, različna informativna gradiva, prispevamo k ugledu slovenske znanstvene in akademske sfere.
Osnovna vsebinska usmeritev ANNALES ZRS so interdisciplinarnost, primerjalne in medkulturne študije, usmerjenost v večkulturni prostor v stiku, mediteranski, širši slovenski in evropski prostor.
Založba izdaja pestro izbiro znanstvenih monografij in revij z različnih znanstvenih področij, predvsem zgodovine, sociologije, etničnih študij, jezikoslovja in književnosti, geografije, arheologije, kulturne dediščine, filozofije, umetnostne zgodovine, kineziologije, pedagogike, sredozemskega kmetijstva in oljkarstva ter biodiverzitete.

Poslanstvo in vizija
Poslanstvo in primarno vodilo založbe je objavljanje novih relevantnih študij uglednih slovenskih in mednarodnih raziskovalcev in raziskovalk.
Naš cilj je večja prisotnost in vidnost na trgu, tako z vidika založniške dejavnosti kot tudi knjigotrštva. Poleg tega želimo zagotoviti za vsem sodelavcem matične ustanove kot tudi raziskovalcem iz drugih raziskovalnih institucij možnost izdaje kvalitetnih publikacij v tiskani in elektronski obliki ter tako omogočati prepoznavnost in popularizacijo znanstveno-raziskovalnih in aplikativnih dosežkov domačih raziskovalcev v Sloveniji in svetu.

Vodja: Alenka Obid, urednica

Email: zalozba-annales@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 83

SODELAVCI

Založba Annales ZRS Koper

Obid Alenka

samostojna strokovna delavka VII/2
urednica
Phone: +386 5 663 77 83
Založba Annales ZRS Koper

Rupnik Nives

področna svetovalka I
Phone: +386 5 663 77 83
ANNALES ZRS, Scientific Publishing House of ZRS Koper

Rupnik Nives

Sectoral Adviser
Phone: +386 5 663 77 06

PUBLIKACIJE

V okviru ANNALES ZRS, znanstvene založbe ZRS Koper izhajata dve znanstveni periodični publikaciji:

Elektronski verziji obeh revij sta nameščeni na spletni aplikaciji za elektronske revije Open Journal Systems.

Monografske publikacije izhajajo v zbirkah:

  • Knjižnica Annales Kinesiologiae,
  • Knjižnica Annales Ludus (v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem),
  • številne monografije pa tudi izven rednih knjižnih zbirk.

Poleg znanstvenih del ANNALES ZRS, znanstvena založba ZRS Koper izdaja tudi različne strokovne publikacije, kot so:

periodična publikacija Glasnik ZRS Koper,
strokovne monografije, večinoma vezane na izvajanje različnih (predvsem mednarodnih) projektov ter učbeniki, ki izhajajo v zbirkah Knjižnica Annales Manuel in Annales Ludus Manualis (v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem).

SPLETNA KNJIGARNA

Dobrodošli v spletno knjigarno Annales ZRS!

V spletni knjigarni Annales ZRS lahko najdete veliko zanimivih naslovov, izpostavili bi le nekaj najnovejših izdaj:

– v predprodaji je knjiga Diego Celin in Rado Pišot: VARNO IN Z VESELJEM NA MOTOR, ki rekreativne motoriste usmerja skozi psiho-fizično pripravo za varnejšo vožnjo z motorjem;

– knjiga Milana Bufona ETHNOS IN TOPOS obravnava družbene spremembe in narodnostno podobo slovenskih krajev na Tržaškem od leta 1910 do leta 2015;

– knjiga Marka Pogačnika MODROST ZEMLJE IN KRISTUSOVA NAVZOČNOST ekologijo tesno povezuje s teologijo in umetnostjo;

– knjiga Jožeta Pirjevca GLOSSAE, v kateri je objavljen izbor tedenskih glos avtorja, objavljenih v Primorskem dnevniku (1978−2020), ki predstavljajo zgodbo avtorja in zgodbo časa zadnjih štirih desetletij.

Za dodatne informacije smo vam na voljo preko e-maila: zalozba-annales@zrs-kp.si. V naši spletni knjigarni pa boste našli še veliko več zanimivih naslovov, za vsakega nekaj, zato vas vabimo, da se virtualno sprehodite po KATALOGU PUBLIKACIJ. Veseli bomo vsakega vašega naročila! In ne pozabite, poleg popusta je v tem tednu tudi poštnina brezplačna.

Naše brezplačne strokovne publikacije, kot so na primer Ostanite doma, (p)ostanite aktivni ali strokovne publikacije s področja oljkarstva in mnoge druge, pa lahko najdete v SEZNAMU VSEH IZDANIH DEL.

Za dodatne informacije smo vam na voljo preko e-maila: zalozba-annales@zrs-kp.si.

STORITVE

ANNALES ZRS, znanstvena založba ZRS Koper zunanjim naročnikom nudi storitve celotnega in delnega tehničnega uredništva tako zahtevnejših znanstvenih kot tudi manj zahtevnih monografskih in serijskih publikacij.

Storitve obračunavamo v skladu z veljavnim cenikom ZRS Koper.


Cenik uredniških storitev ANNALES ZRS, znanstvene založbe ZRS Koper.