PREDSTAVITEV

Kdo smo

Novonastali Mediteranski inštitut za okoljske študije (MIOS) je bil ustanovljen leta 2018. Interdisciplinarna raziskovalna skupina združuje biološke znanosti in vede o življenju z biotehnologijo, filozofijo, sociologijo, ekonomijo, živilsko tehnologijo in zdravstvene študije.

Kompetence in dosežki

Preko ciljnih raziskav MIOS spodbuja odličnost in odgovornost. Raziskovalci Inštituta se ukvarjajo predvsem z interdisciplinarnimi nacionalnimi in mednarodnimi raziskovalnimi projekti, pripravljajo znanstvena in strokovna poročila ter organizirajo in sodelujejo na znanstvenih in strokovnih srečanjih. Raziskovalna področja inštituta so usmerjena predvsem v mediteranski prostor. Kljub temu MIOS podpira tudi globalno povezovanje raznolikih človeških družb, kultur in okolij za razvoj bolj integriranih, celostnih in uravnovešenih modelov trajnosti.

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo MIOSa je postati referenčno središče za odgovorne raziskave in inovacije, ki naslavljajo socialne, gospodarske in širše okoljske razsežnosti sredozemskega prostora na celosten in integralen način. V naši viziji verjamemo, da se morajo v osnovi človeške skupnosti ponovno povezati z naravo. Da bi zagotovili to ponovno povezovanje, kolektivno zavest in okoljsko ozaveščenost, je potrebno integrirati družbeno odgovorne tehnološke inovacije, inter- in transdisciplinarne oblike znanosti ter raziskav v oblikovanje novih trajnostnih gospodarskih priložnosti.

Da bi sledili tej viziji, umeščamo raziskovalni prispevek MIOSa v sledeča področja:

  • trajnostno upravljanje naravnih virov, ohranjanje ekosistemov, vrednotenje ekosistemskih storitev in celovit pristop pri raziskovanju vseh razsežnosti biotske raznovrstnosti;
  • prilagajanje podnebnim spremembam in prehod v nizkoogljično družbo;
  • trajnostni življenjski slog za ohranjanje zdravja in zagotavljanje dolgoživosti;
  • proizvodnja zadostne in kakovostne hrane s tehnologijami, ki so okolju prijazne;
  • razvoj trajnostne in vključujoče družbe, enakosti, socialne pravičnosti, enotnosti v kulturni raznolikosti, miroljubne koevolucije narodov in civilizacij;
  • trajnostno upravljanje podeželja in mest, da se poveča konkurenčnost, funkcionalnost, odpornost in prilagodljivost sredozemskih območij.

Predstojnica: dr. Shé Mackenzie Hawke, znanstvena sodelavka

E-naslov: info@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 00

SODELAVCI

Mediteranski inštitut za okoljske študije

dr. Hawke Shé Mackenzie

znanstvena sodelavka
Predstojnica inštituta
Phone: +386 5 663 77 00
Mediteranski inštitut za okoljske študije

Nemac Kristjan

asistent
mladi raziskovalec
Phone: +386 5 663 77 00
Mediteranski inštitut za okoljske študije

dr. Meulenberg Cécil

asistent z doktoratom
Phone: +386 5 663 77 00
Mediteranski inštitut za okoljske študije

dr. Škof Lenart

znanstveni svetnik
Phone: +386 5 663 77 00

dr. Škof Suzana

asistentka z doktoratom
Phone: +386 5 663 77 00

RAZISKOVALNI PROGRAMI

RAZISKOVALNI PROJEKTI V TEKU

Preživeti dobo Antropocena z razvitjem nove ekološke pravičnosti in biodružbene filozofske pismenosti (J7-1824)

Evidenčna številka ARRS: J7-1824

Obdobje: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022

VodjaDr. Lenart Škof, znanstveni svetnik

Nosilec projekta: Inštitut za filozofske študije, Mediteranski inštitut za okoljske študije

Spletna stran projekta

ZAKLJUČENI RAZISKOVALNI PROJEKTI

MEDNARODNI PROJEKTI V TEKU

ECO-SMART

ECO-SMART – Trg ekosistemskih storitev za napredne politike za varstvo območij Natura 2000 / Mercato dei servizi Ecosistemici per una Politica Avanzata di Protezione delle Aree Natura 2000

Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

 

Začetek izvajanja projekta: 1. 2. 2020

Trajanje projekta: 24 mesecev

Nosilca projekta na ZRS Koper: dr. Shé Mackenzie Hawke, dr. Lenart Škof

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Mediteranski inštitut za okoljske študije

BIBLIOGRAFSKI DOSEŽKI