PREDSTAVITEV

Kdo smo

Novonastali Mediteranski inštitut za okoljske študije (MIOS) je bil ustanovljen leta 2018. Interdisciplinarna raziskovalna skupina združuje biološke znanosti in vede o življenju z biotehnologijo, filozofijo, sociologijo, ekonomijo, živilsko tehnologijo in zdravstvene študije.

Kompetence in dosežki

Preko ciljnih raziskav MIOS spodbuja odličnost in odgovornost. Raziskovalci Inštituta se ukvarjajo predvsem z interdisciplinarnimi nacionalnimi in mednarodnimi raziskovalnimi projekti, pripravljajo znanstvena in strokovna poročila ter organizirajo in sodelujejo na znanstvenih in strokovnih srečanjih. Raziskovalna področja inštituta so usmerjena predvsem v mediteranski prostor. Kljub temu MIOS podpira tudi globalno povezovanje raznolikih človeških družb, kultur in okolij za razvoj bolj integriranih, celostnih in uravnovešenih modelov trajnosti.

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo MIOSa je postati referenčno središče za odgovorne raziskave in inovacije, ki naslavljajo socialne, gospodarske in širše okoljske razsežnosti sredozemskega prostora na celosten in integralen način. V naši viziji verjamemo, da se morajo v osnovi človeške skupnosti ponovno povezati z naravo. Da bi zagotovili to ponovno povezovanje, kolektivno zavest in okoljsko ozaveščenost, je potrebno integrirati družbeno odgovorne tehnološke inovacije, inter- in transdisciplinarne oblike znanosti ter raziskav v oblikovanje novih trajnostnih gospodarskih priložnosti.

Da bi sledili tej viziji, umeščamo raziskovalni prispevek MIOSa v sledeča področja:

  • trajnostno upravljanje naravnih virov, ohranjanje ekosistemov, vrednotenje ekosistemskih storitev in celovit pristop pri raziskovanju vseh razsežnosti biotske raznovrstnosti;
  • prilagajanje podnebnim spremembam in prehod v nizkoogljično družbo;
  • trajnostni življenjski slog za ohranjanje zdravja in zagotavljanje dolgoživosti;
  • proizvodnja zadostne in kakovostne hrane s tehnologijami, ki so okolju prijazne;
  • razvoj trajnostne in vključujoče družbe, enakosti, socialne pravičnosti, enotnosti v kulturni raznolikosti, miroljubne koevolucije narodov in civilizacij;
  • trajnostno upravljanje podeželja in mest, da se poveča konkurenčnost, funkcionalnost, odpornost in prilagodljivost sredozemskih območij.

v.d. Predstojnik: dr. Lenart Škof, znanstveni svetnik

E-naslov: info@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 00

SODELAVCI

Mediteranski inštitut za okoljske študije

dr. Škof Lenart

znanstveni svetnik
v.d. predstojnik inštituta
Phone: +386 5 663 77 00
Mediteranski inštitut za okoljske študije

dr. Hawke She Mackenzie

znanstvena sodelavka
Phone: +386 5 663 77 00
Mediteranski inštitut za okoljske študije

Nemac Kristjan

asistent
mladi raziskovalec
Phone: +386 5 663 77 00

RAZISKOVALNI PROGRAMI

RAZISKOVALNI PROJEKTI V TEKU

Preživeti dobo Antropocena z razvitjem nove ekološke pravičnosti in biodružbene filozofske pismenosti (J7-1824)

Evidenčna številka ARRS: J7-1824

Obdobje: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022

VodjaDr. Lenart Škof, znanstveni svetnik

Nosilec projekta: Inštitut za filozofske študije, Mediteranski inštitut za okoljske študije

ZAKLJUČENI RAZISKOVALNI PROJEKTI

BIBLIOGRAFSKI DOSEŽKI