Naše dejavnosti

Delovanje ZRS Koper je izrazito interdisciplinarno (preplet humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved), poseben poudarek pa je na preučevanju tematik Sredozemlja in zgornjejadranskega območja.

Kot osrednje dejavnosti ZRS Koper lahko navedemo:

  • temeljno in aplikativno raziskovanje,
  • izdelava ekspertiz in svetovanje,
  • izobraževanje,
  • organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov,
  • publiciranje in založniška dejavnost,
  • dokumentacijska in knjižnična dejavnost.

ZRS Koper se aktivno vključuje v mednarodno znanstveno sodelovanje in se povezuje s sorodnimi organizacijami po svetu.

Raziskovalke in raziskovalci se poleg raziskovalnega dela vključujejo tudi v izobraževalni proces na vseh treh slovenskih univerzah ter s tem zagotavljajo prenos svojih spoznanj v izobraževalno sfero.

Zgodovina ZRS Koper

Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper (ZRS Koper) je bilo ustanovljeno 1. decembra 1994. Ustanovitelj je bila vlada RS, soustanoviteljici pa Skupnost obalnih občin (kot pravne naslednice zdaj vse obalne občine: Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran in Občina Ankaran) in Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Med leti 2003 in 2015 je ZRS deloval v okviru Univerze na Primorskem. Bil je temeljno raziskovalno jedro novonastale univerze. Raziskovalci in raziskovalne podlage projektov ZRS so predstavljali inkubator za številne dodiplomske in podiplomske študijske programe na univerzi.

S ciljem odgovornega oblikovanja svoje prihodnosti so raziskovalci ZRS Koper stremeli po novi organiziranosti. S sklepom Vlade Republike Slovenije je bil tako dne 26. 11. 2016 ustanovljen javni raziskovalni zavod Znanstveno-raziskovalno središče Koper.

Direktor ZRS Koper

dr. Rado Pišot

znanstveni svetnik
Phone: +386 5 663 77 00

Predstojniki inštitutov

dr. Rado Bohinc

znanstveni svetnik
Phone: +386 5 663 77 00

dr. Vesna Mikolič

znanstvena svetnica
Phone: +386 5 663 77 00

dr. Egon Pelikan

znanstveni svetnik
Phone: +386 5 663 77 00

dr. Jerneja Penca

višja znanstvena sodelavka
Phone: +386 5 663 77 00

dr. Maja Podgornik

znanstvena sodelavka
Phone: +386 5 663 77 74

dr. Mateja Sedmak

znanstvena svetnica
Phone: +386 5 663 77 91

dr. Boštjan Šimunič

znanstveni svetnik
Phone: +386 5 663 77 36

dr. Lenart Škof

znanstveni svetnik
Phone: +386 5 663 77 00

NAŠI DOSEŽKI

RAZISKOVALNIH PROGRAMOV
MLADIH RAZISKOVALCEV
RAZISKOVALK
RAZISKOVALCEV
TEHN. IN STROK. SODELAVCEV