11 Nov 2019

Dialog in razhajanja med verskimi skupnostmi na Slovenskem v zgodovinskopolitični perspektivi

ABOUT EVENT

 

Organizacija dogodkov v okviru nacionalnega projekta Medreligijski dialog- temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize, Znanstveno-raziskovalno središče Koper ZRS Koper (IFŠ) in Društva za primerjalno religiologijo najavaljata delavnico z naslovom

 

                                   »DIALOG IN RAZHAJANJA MED VERSKIMI SKUPNOSTMI NA SLOVENSKEM V ZGODOVINSKOPOLITIČNI PERSPEKTIVI«

 

ki se bo odvijala 11. 11. 2019 ob 18:00, Cankarjev dom, dvorana M3-4.

 

Odnosi med verskimi skupnostmi so bili v zadnjih stotih letih ključno pogojevani s prevladujočim vplivom Katoliške cerkve in njenim »spopadom« z modernizacijo ter zlasti po drugi svetovni vojni z vlogo države, ki je v času socialističnega režima propagirala ateizacijo družbe. Hkrati lahko sledimo nesoglasjem kot tudi več pobudam k sodelovanju med vodilnimi verskimi akterji pa tudi med laiki, pri čemer ne gre spregledati neverujočih in religioznih oseb zunaj institucionalnih okvirjev.

 

Predavatelj: doc. dr. Gašper Mithans, ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije

Moderatorka: izr. prof. dr, Nadja Furlan Štante ZRS Koper (Inštitut za filozofske študije) in prof. dr. Lenart Škof, ZRS Koper (Inštitut za filozofske študije) in predsednik Društva za primerjalno religiologijo

 

Še povezava do spletne najave dogodkov s strani Cankarjevega doma: https://www.cd-cc.si/medreligijski-dialog-skozi-prizmo-sodobnih-migracij

 

 

Vljudno vabljeni!

EVENT SPEAKERS

  • doc. dr. Gašper Mithans

Share This Event