Dr. ROK SVETLIČ, znanstveni svetnik

Pravni inštitut

Tel.: +386 5 663 77 00

E-naslov: rok.svetlic@zrs‐kp.si

Področja raziskovanja:

 • Filozofija prava
 • Ontologija
 • Nemška klasična filozofija

Biografija:

Rok Svetlič je leta 1992 vpisal študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Ker je želel poglobiti teoretsko podlago študija, se je leta 1994 vpisal še Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani (smer filozofija). Končal je obe fakulteti. Študij je nadaljeval na podiplomski stopnji, ki ga je končal leta 2002 z zagovorom magistrske naloge z naslovom »Subjekt etičnega uma«. Dne 28. 6. 2005 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Pravo in pravičnost – rehabilitacija naravnega prava pri Ronaldu Dworkinu«, ki je, tako kot diplomska in magistrska naloga, nastala pod mentorstvom akad. prof. dr. Tineta Hribarja.

Zaposlen je kot raziskovalec pri ZRS Koper, kjer je predstojnik Pravnega inštitutater član Znanstvenega sveta ZRS Koper.

V obdobju od leta 2001 do 2006 je bil zaposlen kot raziskovalec na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2006 se je zaposlil na Fakulteti za humanistične študije in Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem. V okviru pedagoškega dela je predaval predmete »Človekove pravice« in »Filozofija prava«. Na fakulteti je bil predstojnik Oddelka za filozofijo in vodja Katedre za pravo. Opravljal je tudi vodstvene funkcije (prodekan) in sodeloval v odboru za promocijo fakultete. Bil je mentor številnim diplomskim, magistrskim in doktorskim študentom. V okviru te institucije je organiziral in sodeloval pri pripravi številnih mednarodnih kongresov.

Rok Svetlič je do leta 2019 objavil 36 znanstvenih člankov, 16 poglavij v monografijah, 5 monografij in en univerzitetni učbenik.

Raziskovalna dejavnost:

Rok Svetlič je vodja nacionalnega raziskovalnega projekta Teorija kazni in demokratična kultura v Sloveniji (J5―9342), kot raziskovalec pa je sodeloval na naslednjih raziskovalnih projektih:

 • Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega, (J6―8265) maj 2017 – april 2020;
 • Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (J6―6851) julij 2014 – junij 2017;
 • Slovenski diplomati in zunanjepolitični vidiki osamosvajanja Republike Slovenije, 1980-1992, (J6―6832) julij 2014 – junij 2017;
 • Med politiko in etiko: k novi svetovni kulturi gostoljubja in nenasilja, (J6-5565) avgust 2013 – julij 2016;
 • Obmejni fašizem – socialna in kulturna zgodovina fašizma na Primorskem, (J5-5551) avgust 2013 ― julij 2016;
 • Etika živali kot paradigma etike trajnostnega razvoja, (J6―3614) maj 2010 – april 2013;
 • Svoboda govora v zgodovinskih, humanističnih in družbenih vidikih (J7-3629) maj 2010 ― april 2013;
 • Ungerjev demokratični eksperimentalizem: pragmatistični in medkulturni pogled, (J6―0238) februar 2008 – januar 2011;
 • Etika v izobraževanju za trajnostni razvoj, (V5-0441) september 2008 – avgust 2010;
 • Analiza deljenih medkulturnih vrednot kot dejavnik demokratičnega upravljanja in odločanja, (L6-9486) januar 2007 – december 2009;
 • Vprašanja humanosti v perspektivi kulturnega , znanstvenega in družbenega razvoja Slovenije in nujnost humanistične diskusije, (V6-0278) oktober 2006 – september 2008;
 • Fenomenologija razumevanja demokracije in državnosti v Sloveniji in Evropi, (J6-7240) september 2005 – avgust 2008;
 • Globalizacija, svetovni mir in svetovni etos, (M5―0053) avgust 2004 – avgust 2006;
 • Interkulturni vidiki razvoja fenomenologije in hermenevtike na Slovenskem in v Evropi, (J6-3193) julij 2001 – junij 2004.