Dr. RADO PIŠOT, znanstvenik svetnik

Tel.: +386 5 663 77 00

Področja raziskovanja:

  • Znanost o športu/Kineziologija
  • Motorični razvoj in motorično učenje; mehanizmi prilagajanja gibalnega sistema in funkcionalnih zmožnosti človeka – razvojno, okoljsko in življenjsko specifično

Biografija:

Rado Pišot je diplomiral na Fakulteti za telesno kulturo Univerze v Ljubljani, zaključil znanstveni magisterij na skupnem programu Fakultete za šport Univerze v Ljubljani in Kineziološke fakultete Univerze v Zagrebu in doktoriral iz kinezioloških znanosti leta 1997 na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani z doktorsko disertacijo »Model motoričnega prostora šestinpolletnih otrok pred parcializacijo morfoloških značilnosti in po njej«.

Rado Pišot je bil od marca 2013 direktor UP ZRS Koper, od leta 2017 pa je direktor ZRS Koper ter član Znanstvenega sveta ZRS Koper. Pred tem je bil kot pobudnik in ustanovitelj Inštituta za Kineziološke raziskave (IKARUS) ZRS, vse od njegove ustanovitve leta 2004 pa do marca 2013 tudi njegov predstojnik ter član Znanstvenega sveta UP ZRS.

Glavna področja njegovega raziskovanja so gibalni razvoj človeka in gibalno učenje ter mehanizmi prilagajanja gibalnega sistema in funkcionalnih zmožnosti človeka – razvojno, okoljsko in življenjsko specifično. Svoje raziskovalne ugotovitve in številne strokovne izkušnje prenaša študentom različnih univerz doma in po svetu. Je mentor mladim raziskovalcem, vodja več mednarodnih in nacionalnih projektov. Za svoje delo je prejel več mednarodnih in državnih nagrad in priznanj, med drugim tudi Bloudkovo priznanje za razvoj Kineziologije.

Bil je eden od pobudnikov in pripravljavcev podlag za ustanovitev Univerze na Primorskem (UP), član prvega Senata UP ter prvi dekan UP Pedagoške fakultete v Kopru (2003 – 2007). Med leti 2007 – 2011 je bil prorektor za področje znanstveno‐raziskovalnega in razvojnega dela Univerze na Primorskem.  S sodelavci je bil avtor in pobudnik nastanka novih študijskih programov Aplikativne kineziologije 1., 2. in 3. stopnje in akreditacije Fakultete za ergonomske in kineziološke študije (FENIKS). Do leta 2016 je opravljal vlogo koordinatorja študijskih programov in v.d. dekana FENIKS. Kot visokošolski učitelj – redni profesor za področje kineziologije  svoje raziskovalne ugotovitve in številne strokovne izkušnje prenaša študentom v okviru različnih študijskih predmetov na vseh stopnjah študija na univerzah doma in v tujini. Do leta 2017 je predaval na Univerzi na Primorskem na Pedagoški fakulteti (UP PEF)   in na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) na študijskem programu aplikativne kineziologije. Od leta 2017 predava na podiplomskih programih Univerze v Ljubljani; Pedagoški fakulteti in Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Rado Pišot je objavil številne znanstvene članke, njegove znanstvene objave pa dosegajo več kot 700 enot. Njegova dela so pogosto citirana v domači in tuji znanstveni literaturi.

Rado Pišot je za svoje delo in raziskovanje prejel številne nagrade: Glasnik znanosti UP ZRS; Mednarodna nagrada »Alfonso Borelli« – za prispevek znanosti na področju vesoljske fiziologije, Univerze v Neaplju, Italija; Zlata plaketa Univerze na Primorskem; Častni senator Univerze na Primorskem PEF; Priznanje Primorski um za dosežke v primorskem gospodarstvu; Naziv Častni vabljeni profesor Univerze v Zagrebu; mednarodno priznanje ISSA (International Step by Step Association) in Bloudkovo priznanje Republike Slovenije za dolgoletno udejstvovanje v športu in za razvoj kineziologije.

Raziskovalna dejavnost:

Rado Pišot je vodja raziskovalnega programa »Kineziologija za kakovost življenja«.

V svojem obsežnem raziskovalnem delu pa je doslej vodil in sodeloval v številnih nacionalnih in mednarodnih projektih. Ob nacionalnih projektih velja izpostaviti večje mednarodne projekte kot so: Interreg EU projekt čezmejnega sodelovanja »PANGeA ‐ Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje«; projekt Svetovne agencije za boj proti dopingu (WADA) »Metabolna detekcija zlorabe inzulina pri športnikih« ter vlogo znanstvenega koordinatorja v projektu »A‐Qu‐A, Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v okviru Norveškega finančnega mehanizma. Koordinira in vodi večletni mednarodni raziskovalni program BEDREST študij – Vpliv simulirane breztežnosti na človeški organizem«, kjer mednarodna mreža raziskovalcev za potrebe evropske in Italijanske vesoljske agencije proučevala mehanizme adaptacije podsistemov organizma človeka zaradi gibalne neaktivnosti, s fokusom na identifikaciji ireverzibilnih procesov ter oblikovanja intervencij ‐ kognitivnih in prehranskih za uspešno rehabilitacijo. V okviru tega je bilo izpeljanih šest BEDREST študij.

Dr. Pišot deluje v več strokovnih in znanstvenih komisijah ter organizacijah kongresov in simpozijev. Je član in vodja pod sklopa skupine A3 ‐Active and Healthy Aging group EU komisije; član Strokovnega svet RS za šport; Sekretariata Zveze učiteljev in trenerjev smučanja pri Smučarski zvezi Slovenije in vodja Notranjsko Primorske regije pri ZUTS; Strokovnega sveta za izobraževanje trenerjev pri Nogometni zvezi Slovenije; Strokovnega sveta Olimpijskega strokovnega centra pri Olimpijskem komiteju Slovenije ter Komisije za mednarodno sodelovanje OKS. Že vrsto let član mednarodnega strokovnega združenja European College of Sport Science ter član predsedstva IVSS – International Association Snowsports at Schools and Universities.

Bil je predsednik organizacijskega odbora mednarodnih konferenc Otrok v gibanju / Child in motion (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012) in predsednik znanstvenega sveta 2014, 2017, 2019 in 2021. Pobudnik organizacije in predsedujoči na treh znanstvenih sestankih »Kineziologija za prihodnost« v organizaciji IKARUS ZRS Koper; v sodelovanju z IJS in Woolongong University iz Avstralije pa je organiziral Mednarodno konferenco o okoljski ergonomiji (International Conference of Environmental Ergonomics) v Portorožu 2007. Dr. Rado Pišot je član izvršnega odbora konferenc SPE BALKAN SKI.

Dr. Rado Pišot je odgovorni urednik znanstvene revije »Annales kinesiologiae« ter področni urednik znanstvenih revij »Zdravstveno varstvo ‐ Slovenian Journal of Public Health« (Slovenija) in »Advances in skeletal muscle function assessment«. Je član uredniškega odbora mednarodnih revij: »Studia Sportiva« (Češka republika), »Exercise and Quality of Life« (Srbija), »Journal of Elementary Education« (Slovenija), »Sodobni vojaški izzivi : znanstveno‐strokovna publikacija Slovenske vojske« (Slovenija) in recenzent v mnogih tujih znanstvenih revijah.