Dr. RADO PIŠOT, znanstvenik svetnik

Tel.: +386 5 663 77 00

Področja raziskovanja:

  • Znanost o športu/Kineziologija
  • Motorični razvoj in motorično učenje; mehanizmi prilagajanja gibalnega sistema in funkcionalnih zmožnosti človeka – razvojno, okoljsko in življenjsko specifično

Biografija:

Rado Pišot je diplomiral na Fakulteti za telesno kulturo Univerze v Ljubljani, zaključil znanstveni magisterij na skupnem programu Fakultete za šport Univerze v Ljubljani in Kineziološke fakultete Univerze v Zagrebu in doktoriral iz kinezioloških znanosti leta 1997 na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani z doktorsko disertacijo »Model motoričnega prostora šestinpolletnih otrok pred parcializacijo morfoloških značilnosti in po njej«.

Rado Pišot je od marca 2013 direktor ZRS Koper ter član Znanstvenega sveta ZRS Koper. Pred tem je bil kot pobudnik in ustanovitelj Inštituta za Kineziološke raziskave (IKARUS) ZRS, vse od njegove ustanovitve leta 2004 pa do marca 2013 tudi njegov predstojnik.

Poleg raziskovalnega dela je ves čas svojega delovanja vpet tudi v pedagoško delo. Bil je eden od pobudnikov in pripravljavcev podlag za ustanovitev Univerze na Primorskem (UP) ter prvi dekan UP Pedagoške fakultete v Kopru (2003 – 2007). Med leti 2007 – 2011 je bil prorektor za področje znanstveno‐raziskovalnega in razvojnega dela Univerze na Primorskem. Bil je pobudnik in soavtor ter več let tudi koordinator novih študijskih programov Aplikativne kineziologije 1., 2. in 3. stopnje. Danes kot predavatelj redno sodeluje s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani svoje raziskovalne ugotovitve in številne strokovne izkušnje pa prenaša študentom v okviru različnih študijskih predmetov na vseh stopnjah študija na univerzah doma in v tujini.

Rado Pišot je objavil številne znanstvene članke, njegove znanstvene objave pa dosegajo več kot 700 enot. Njegova dela so pogosto citirana v domači in tuji znanstveni literaturi.

Rado Pišot je za svoje delo in raziskovanje prejel številne nagrade: Glasnik znanosti UP ZRS; Mednarodna nagrada »Alfonso Borelli« – za prispevek znanosti na področju vesoljske fiziologije, Univerze v Neaplju, Italija; Zlata plaketa Univerze na Primorskem; Častni senator Univerze na Primorskem PEF; Priznanje Primorski um za dosežke v primorskem gospodarstvu; Naziv Častni vabljeni profesor Univerze v Zagrebu in Bloudkovo priznanje za dolgoletno v športu, Republike Slovenije.

Raziskovalna dejavnost:

Rado Pišot je vodja raziskovalnega programa »Kineziologija za kakovost življenja«.

V svojem obsežnem raziskovalnem delu pa je doslej vodil in sodeloval v številnih nacionalnih in mednarodnih projektih. Ob nacionalnih projektih velja izpostaviti večje mednarodne projekte kot so: Interreg EU projekt čezmejnega sodelovanja »PANGeA ‐ Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje«; projekt Svetovne agencije za boj proti dopingu (WADA) »Metabolna detekcija zlorabe inzulina pri športnikih« ter vlogo znanstvenega koordinatorja v projektu »A‐Qu‐A, Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v okviru Norveškega finančnega mehanizma. Koordiniral je tudi večletni mednarodni raziskovalni program »BEDREST Valdoltra – Vpliv simulirane breztežnosti na človeški organizem«, kjer mednarodna mreža raziskovalcev za potrebe evropske in Italijanske vesoljske agencije proučevala mehanizme adaptacije podsistemov organizma človeka zaradi gibalne neaktivnosti, s fokusom na identifikaciji ireverzibilnih procesov ter oblikovanja intervencij ‐ kognitivnih in prehranskih za uspešno rehabilitacijo.

Dr. Pišot deluje v več strokovnih in znanstvenih komisijah ter organizacijah kongresov in simpozijev. Je član in vodja pod sklopa skupine A3 ‐Active and Healthy Aging group EU komisije; član Strokovnega svet RS za šport; Sekretariata Zveze učiteljev in trenerjev smučanja pri Smučarski zvezi Slovenije in vodja Notranjsko Primorske regije pri ZUTS; Strokovnega sveta za izobraževanje trenerjev pri Nogometni zvezi Slovenije; Strokovnega sveta Olimpijskega strokovnega centra pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Že vrsto let član mednarodnega strokovnega združenja European College of Sport Science. Bil je predsednik organizacijskega odbora mednarodnih konferenc Otrok v gibanju / Child in motion (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012) in predsednik znanstvenega sveta 2014 in 2017. Pobudnik organizacije in predsedujoči na treh znanstvenih sestankih »Kineziologija za prihodnost« v organizaciji IKARUS ZRS Koper; v sodelovanju z IJS in Woolongong University iz Avstralije pa je organiziral Mednarodno konferenco o okoljski ergonomiji (International Conference of Environmental Ergonomics) v Portorožu 2007.

Dr. Rado Pišot je odgovorni urednik znanstvene revije »Annales kinesiologiae« ter področni urednik znanstvenih revij »Zdravstveno varstvo ‐ Slovenian Journal of Public Health« (Slovenija) in »Advances in skeletal muscle function assessment«. Je član uredniškega odbora mednarodnih revij: »Studia Sportiva« (Češka republika), »Exercise and Quality of Life« (Srbija), »Journal of Elementary Education« (Slovenija), »Sodobni vojaški izzivi : znanstveno‐strokovna publikacija Slovenske vojske« (Slovenija) in recenzent v mnogih tujih znanstvenih revijah.