GAŠPER PIRC, asistent z doktoratom

Inštitut za filozofske študije

Tel.: +386 5 663 77 00

E-naslov: gasper.pirc@zrs‐kp.si

Področja raziskovanja:

 • Socialna in politična filozofija;
 • Kritična teorija družbe;
 • Moralna in pravna filozofija;
 • Hermenevtika in kritika ideologij.

Biografija:

Gašper Pirc je leta 2012 diplomiral (predbolonjski sistem) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s filozofije in primerjalne književnosti in literarne teorije. Del študija je opravil na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (od 2009 do 2010). V letu 2020 je na Filozofski fakulteti doktoriral iz filozofije s temo “Perspektive hermenevtike v filozofiji prava in normativni etiki.”

Gašper Pirc se je v letu 2019 zaposlil kot asistent raziskovalec na Inštitutu za filozofske študije ZRS Koper, obenem pa tudi službuje kot asistent na univerzi Alma Mater Europaea in zaseda mesto podpredsednika Slovenskega filozofskega društva, kjer skrbi za zunanjo podobo društva, sodeluje pri organizaciji dogodkov in ureja spletne strani SFD in revije Anthropos. Pred tem je sodeloval pri Inštitutu Nove revije, Fenomenološkem društvu in Srednjeevropskem raziskovalnem inštitutu Søren Kierkegaard, kjer je opravljal različne vloge (raziskovanje, organizacija in moderacija dogodkov, javna predavanja). V letu 2018 je kot gostujoči  raziskovalec deloval na Univerzi na Dunaju. Med leti 2016 in 2019 je predaval na več kot 10 uglednih mednarodnih konferencah v Sloveniji, Italiji, na Hrvaškem, v Nemčiji, Avstriji in Veliki Britaniji.

Sodeloval je tudi pri organizaciji dogodkov pod okriljem ZRS Koper, Slovenskega filozofskega društva, Fenomenološkega društva in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Søren Kierkegaard.

Gašper Pirc je objavil več znanstvenih del v uveljavljenih mednarodnih znanstvenih revijah in v monografijah.

Raziskovalec je bil za svoje delo deležen več štipendij, podeljenih na osnovi visoke študijske in raziskovalne uspešnosti, med drugim  “OeAD Research Scholarship (Stipendien der Stipendienstiftung der Republik Österreich, Undergraduates, Graduates, Postgraduates)”, “Zoisove štipendije”, “Inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – stopnja A”, in avstrijske štipendije “Ernst Mach Grant, weltweit”.

Raziskovalna dejavnost:

Gašper Pirc kot raziskovalec na ZRS Koper trenutno sodeluje pri projektu “Ustvarjena bitja, ljudje, roboti: teologija stvarjenja med humanizmom in posthumanizmom”, pred tem pa je bil del projekta “Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega”. V letu 2018 je pod vodstvom dr. Geralda Posselta opravljal projekt “Recognition, Ideology and Social Pathology in the Contemporary Society” na Univerzi na Dunaju, sodeloval pa je tudi z raziskovalno skupino Humanistik und der Sinn der Humanität in den geschichtlichen und gegenwärtigen Sichtpunkten. V letu 2020 na Univerzi v Innsbruck pod mentorstvom dr. Andreasa Oberprantacherja opravlja raziskovalni projekt “The Perspectives of Critical Social Hermeneutics in the Current Social and Political Climate”.

Bil je moderator in član programskega odbora za pripravo nacionalnega posveta “Mesto etike v družbi”, ki je leta 2019 potekal pod okriljem Slovenskega filozofskega društva. Pri Slovenskem filozofskem društvu je soorganiziral tudi več ostalih dogodkov v letu 2019. Je član programskega odbora pri Srednjeevropskem raziskovalnem inštitutu Søren Kierkegaard in član European Society for Moral Philosophy. Organiziral je dogodke pod okriljem Fenomenološkega društva in deluje kot recenzent pri mednarodnih znanstvenih revijah.

Deli monografij

 • 2017 — “Ethical and Aesthetic Foundations of Legal Consciousness” v Repetition as event, edited by Primož Repar. Ljubljana: KUD Apokalipsa, str. 135-143.
 • 2016 — “Etično-estetični temelji pravne zavesti” v Ponovitev kot dogodek: [kako udejanjiti eksistencialni preobrat? : subjektiviteta v luči (ne)obstoječe stvarnosti med notranjostjo in zunanjostjo]. Ljubljana: KUD Apokalipsa, str. 409-416.

Znanstveni članki v pregledu/pred objavo

 • 2019/v pregledu — “Political Recognition, Ethical Values, and Social Norms: Honneth, Nancy and Critical Hermeneutics on Social Ontology and the Ethics of Intersubjectivity.”
 • V urejanju:
  • “Social Pathology, Ontology of the Social and the Quest for the Normative Justification.”
  • “Can we Avoid the Mythic Violence of Law? Some Thoughts on Benjamin`s and Menke`s Understanding of Law”.

Ostali prispevki v akademskih in strokovnih revijah

 • 2019 — “Tihelj, Tinkara; Pirc, Gašper: “The Status of Ethics in Society.” Researcher. European Journal of Humanities & Social Sciences 3/2, 137–145.
 • 2013 — “Navidezno življenje filozofije Petra Sloterdijka”, book review, Apokalipsa: revija za preboj v živo kulturo 173/174, str. 200-202.
 • 2013 — “Perspektive metafore : metafora v filozofskem diskurzu,” Apokalipsa: revija za preboj v živo kulturo 170/171, str. 67-91.