dr. MATIC BATIČ, asistent

Inštitut za zgodovinske študije

Tel.: +386 5 663 77 00

Področja raziskovanja:

  • Zgodovinopisje
  • Kulturna zgodovina
  • Zgodovina 19. in 20. stoletja
  • Zgodovina severno-jadranskega območja med obema svetovnima vojnama
  • Zgodovina nemške skupnosti na Goriške

Biografija:

Matic Batič je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani med leti 2009 in 2015 študiral zgodovino in nemcistiko. Leta 2012 je diplomiral, 2015 pa zaključil magistrsko stopnjo dvopredmetnega bolonjskega študija z magistrsko nalogo o nemški publicistiki v Gorici v drugi polovici 19. stoletja. Leta 2020 je na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem uspešno zaključil doktorski študij z zagovorom doktorske disertacije Italijanizacija kulturne krajine v Goriški pokrajini od konca prve svetovne vojne do kapitulacije Italije. Izobraževal se je tudi na Humboldtovi univerzi v Berlinu (2017) in na Forschungszentrum Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa v Regensburgu (2016).

Med 2015 in 2019 je bil na Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper zaposlen kot mladi raziskovalec, nato pa kot asistent. Njegova raziskovalna dejavnost zadeva različna vprašanja povezana z zgodovino severno-jadranskega območja v 19. in 20. stoletju, zlasti v povezavi s kulturno zgodovino, deluje pa tudi na različnih neznanstvenih projektih.

Doslej je objavil 5 izvirnih znanstvenih člankov, 1 pregledni znanstveni članek, 1 znanstveni prispevek v monografski publikaciji in več drugih objav (recenzije, strokovne članke). Rezultate svojih raziskav je predstavil tudi na številnih znanstvenih konferencah v Sloveniji in tujini.

Za magistrsko nalogo z naslovom “Wir denken zwar deutsch, wir fühlen deutsch, werden es aber niemanden verargen, anderen Sinnes zu sein”: Görzer Wochenblatt (1867) und Görzer Zeitung (1868-1869) mu je Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani leta 2015 podelila fakultetno Prešernovo nagrado.