mag. MATIC BATIČ, asistent

Inštitut za zgodovinske študije

Tel.: +386 5 663 77 00

Področja raziskovanja:

  • zgodovinopisje
  • kulturna zgodovina prostora
  • zgodovina severno-jadranskega območja med obema svetovnima vojnama
  • zgodovina italijanskega fašizma

Biografija:

Matic Batič je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani med leti 2009 in 2015 študiral zgodovino in nemcistiko. Leta 2012 je diplomiral, 2015 pa zaključil magistrsko stopnjo dvopredmetnega bolonjskega študija z magistrsko nalogo o nemški publicistiki v Gorici v drugi polovici 19. stoletja. Od leta 2015 je vpisan na doktorski študij na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Izobraževal se je tudi na Humboldtovi univerzi v Berlinu (2017) in na Forschungszentrum Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa v Regensburgu (2016).

Od oktobra 2015 je na Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper zaposlen kot mladi raziskovalec. Njegova raziskava v okviru doktorskega študija je usmerjena v ideološko nabite posege v prostor na območju Goriške pokrajine med koncem 1. svetovne vojne in letom 1943.

Doslej je objavil 5 znanstvenih člankov in več drugih objav (recenzije, strokovne članke), rezultate svojih raziskav pa je predstavil tudi na številnih znanstvenih konferencah.

Za magistrsko nalogo z naslovom “Wir denken zwar deutsch, wir fühlen deutsch, werden es aber niemanden verargen, anderen Sinnes zu sein”: Görzer Wochenblatt (1867) und Görzer Zeitung (1868-1869) mu je Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani leta 2015 podelila fakultetno Prešernovo nagrado.