Dr. TINA KOŠIR, asistentka z doktoratom

Inštitut za filozofske študije

Tel.: +386 5 663 77 00

E-naslov: tina.kosir@zrs‐kp.si

Področja raziskovanja:

  • Indijske študije;
  • Filozofija;
  • Religiologija;
  • Literarne vede.

Biografija:

Tina Košir je 2011 diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je zaključila dvopredmetni predbolonjski študij primerjalne književnosti in filozofije. Leta 2018 je na isti ustanovi doktorirala iz humanistike in družboslovja z doktorsko disertacijo “Stičišča med ontologijo in estetiko v monističnem kašmirskem šivaizmu«.

Od septembra 2019 na Inštitutu za filozofske študije ZRS Koper sodeluje pri raziskovalnem projektu. Ob tem kot zunanja sodelavka pedagoško delo opravlja na Oddelku za azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer predava pri predmetu Kultura Indije in hindi.

Objavila je dva izvirna znanstvena članka v slovenskih publikacijah, poglavje v mednarodnem zborniku, souredila tematsko številko revije Poligrafi in napisala spremno besedo k slovenskemu prevodu monografije Mircea Eliadeja »Joga: nesmrtnost in svoboda«.

Za diplomsko delo »Bhagavadgita med književnostjo in filozofijo« je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani prejela fakultetno Prešernovo nagrado.

Raziskovalna dejavnost:

Tina Košir od septembra 2019 kot raziskovalka sodeluje pri raziskovalnem projektu »Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega« (J6-8265).