PETER ČERČE, višji asistent

Center za informacijsko in infrastrukturno podporo raziskovanju

Knjižnica ZRS Koper

Tel.: +386 5 663 77 04

E-naslov: peter.cerce@zrs-kp.si

Področja raziskovanja:

  • raziskovalna infrastruktura
  • baze raziskovalnih podatkov

Biografija:

Peter Čerče je diplomiral na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Od 1991 do 2003 je bil zaposlen v Pomorskem muzeju »Sergej Mašera« v Piranu. 

Od 2003 je zaposlen na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper na delovnem mestu vodje Knjižnice ZRS Koper in vodje infrastrukturne organizacijske enote Center za informacijsko in infrastrukturno podporo raziskovanju

Peter Čerče je član Znanstvenega sveta ZRS Koper.

Raziskovalna dejavnost:

Od 2003 je opravljal naloge vodje Infrastrukturne skupine UP ZRS in od 2004 do 2014 vodil infrastrukturni program Univerze na Primorskem. Od leta 2017 je Peter Čerče vodja Infrastrukturnega programa ZRS Koper

Peter Čerče je administrator spletnega uredniškega portala revij Znanstvene založbe Annales na odprtokodni platformi OJS ter tehnični urednik revije »Annales Kinesiologiae«.

Peter Čerče je kot administrator ali koordinator sodeloval pri prijavi in izvajanju nekaj domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov (From underwater to public attention – Culture 2000; CONVERT-IT v okviru programa e-vsebine).