Dr. CÉCIL MEULENBERG, znanstveni sodelavec

Tel.: +386 5 663 77 00

Področja raziskovanja:

  • Proučevanje zdravstva; Nevrobiologija; Prehrana, Staranje

Biografija:

Cécil Meulenberg je diplomiral in magistriral s področja medicinske biologije na Medicinski fakulteti Univerze v Utrechtu na Nizozemskem. Leta 2001 je doktoriral s področja nevrotoksikologije na Veterinarski fakulteti Univerze v Utrechtu, z doktorsko disertacijo ”In vitro approaches to improve the risk assessment of volatile organic solvents”.

Od marca 2017 je zaposlen kot znanstveni sodelavec na Inštitutu za Kineziološke raziskave (IKARUS) ZRS.

Kot medicinski biolog se je specializiral za področje celične elektrofiziologije. Po končanem doktoratu je sodeloval pri številnih mednarodnih znanstvenih projektih s področja nevroznanosti, toksikologije, avdiologije in onkologije, in sicer na Univerzi Utrecht (Nizozemska), Groningen (Nizozemska), Oslo (Norveška), Sussex (Velika Britanija) in na Univerzi na Primorskem (Slovenija). Na Univerzi na Primorskem je v zadnjih letih razvijal in izvajal učni predmet na magistrskem študiju, ki povezuje znanje o možganih s prehrano, vedenjem in pojavnostjo različnih bolezni.

Na Znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru v sodelovanju z lokalnimi in mednarodnimi partnerji trenutno razvija raziskovalne projekte s področja kineziologije in staranja, s poudarkom na alternativnih terapijah in zdravi prehrani, ki bi pozitivno vplivali na zdravje ljudi v vseh življenjskih obdobjih.

Raziskovalna dejavnost:

Med letoma 2010 in 2014 je bil zaposlen kot raziskovalec s krajšim delovnim časom na Fakulteti za vede o zdravju (prej Visoka šola za vede o zdravju Izola) Univerze na Primorskem na projektu J3-4259 ”Priprava in validacija terapevtskih plazmidov brez selekijskega gena za antibiotično rezistenco za gensko terapijo raka z inducibilnimi in tkivno specifičnimi promotorji” v okviru raziskovalnega programa P3-0003 ”Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev’. Od marca 2017 naprej je zaposlen na projektu L7-9421 ”Dekompozicija tenziomiograma skeletne mišice in identifikacije kontraktilnih parametrov občutljivih na mišične prilagoditve” v okviru raziskovalnega programa P5-0381 “Kineziologija za kakovost življenja.

Urednik mednarodne konference ”Javno zdravje v 21. stoletju”, Izola, Slovenija, 15-16 September 2011, ki ga je organizirala Visoka šola za zdravstvo Izola, Slovenija. Član znanstvenega odbora na dogodku ”Slovenski dan dietetikov in nutricionistov – druga znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo”, Izola, Slovenia, 19 September 2014, ki ga je organizirala Fakulteta za vede o zdravju Univerze za Primorskem. Od 2017 član uredniškega odbora znanstvene revije Annales kinesiologiae na Znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru. Član Zveze evropskih nevroznanstvenih društev (FENS), Nizozemske nevrofederacije in Društva biopsihologov Slovenije.