mag. ARMIN PARAVLIĆ, asistent

Inštitut za kineziološke raziskave

Tel.: +386 5 663 77 00

Področja raziskovanja:

  • Znanost o športu/Kineziologija
  • Prilagoditve nevro mišičnega sistama v procesu staranja ter na različne oblike vadbe

Biografija:

Armin Paravlić je diplomiral in magistriral na Fakulteti za šport in telesno vzgojo Univerze v Nišu (Srbija). Trenutno je študent doktorskega študija Fakultete za šport, smer Aplikativna kineziologija, Univerze v Ljubljani.

Od novembra 2015 dela na Znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru v Inštitutu za kineziološke raziskave kot mladi raziskovalec. Poleg raziskovalnega dela je vpet tudi v pedagoško delo kot asistent na Visoki šoli za športne trenerje, Pedagoške Fakultete, Univerze v Mariboru. Od leta 2017 dalje redno nastopa kot vabljen predavatelj na tečaju za Vaditelje športne rekreacije Športne Unije Slovenije.

Armin Paravlić je objavil preko deset znanstvenih člankov od katerih devet v indeksiranih revijah s faktorjem vpliva. Njegove znanstvene objave dosegajo več kot 50 enot.

Mag. Paravlić je v času študija prejel več priznanj in nagrad:

  • Priznanje in denarna nagrada Nemške fondacije Konrad Adenauer namenjena najboljšim študentom iz Republike Srbije za študijske uspehe, volontersko delo ter zavzemanje za izboljšanje študijskih pogojev v Republiki Srbiji za študijsko leto 2014/15.
  • Dobitnik štipendije za doktorski študij in delo na projektih Ministarstva za izobražavanje in tehnološki razvoj Republike Srbije 2014/15.
  • Priznanje in denarna nagrada podjetja Philip Morris za enega izmed najboljših študentov Univerze v Nišu v šolskem letu 2012/2013.
  • Priznanje in denarna nagrada za najboljšega študenta magistrskega študija Fakultete za šport in telesno vzgojo v šolskem letu 2011/12.

Raziskovalna dejavnost:

Mag. Armin Paravlić sodeluje pri različnih programih Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Kot doktorski študent je bolj podrobno vpet v raziskovanje vplivov kognitivnega treninga na rehabilitacijske procese po celotni kolenski artroplastiki..

Mag. Armin Paravlić je član uredniškega odbora znanstvene revije »Annales kinesiologiae« ter področni urednik znanstvene revije »Acta Kinesiologica« (Bosna in Hercegovina).