dr. Nadja Furlan Štante

višja znanstvena sodelavka
Phone: +386 5 663 77 00
Nadja Furlan Štante je višja znanstvena sodelavka na ZRS Koper in izr. prof. za področje religijskih študij. V letih (2013-2017) je bila namestnica predstojnika IFŠ, trenutno pa je svetovalka direktorja ZRS Koper. Diplomirala, magistrirala in doktorirala je s področja (ženskih) religijskih študij na Teološki fakulteti, Univerze v Ljubljani, kjer je bila mlada raziskovalka. Je avtorica štirih znanstvenih monografij (Manjkajoče rebro: ženske, religija in spolni stereotipi (2006, Annales); Iz poligamije v monogamijo (2008, Teološka fakulteta); Woman, nature and religion: eco-feminist perception (2014, Univerzitetna založba Annales), V iskanju Boginje (2014, Annales), urednica šestih izbranih monografskih zbornikov ter avtorica številnih znanstvenih člankov. Je prejemnica Fulbrightove štipendije za leto 2008–09 (University of Berkeley). Od leta 2010 je članica stalnega strokovnega telesa (nacionalna koordinatorica za področje teologija) Znanstvenega sveta za humanistiko pri ARRS. Od leta 2011 je tudi članica ekspertnega telesa komisije ženske za znanost pri MIZŠ.

Področja raziskovanja:

  • religijski feminizmi: (krščanska) feministična teologija, eko-feminizem; eko-teologija, tealogija, religija in ekologija,
  • afriške religije v kontekstu medkulturnih, primerjalnih študij,
  • medverski in medkulturni dialog,
  • primerjalna religiologija,
  • nova religijska gibanja.