Milan Bufon (1959) je bil izredni profesor in vodja katedre za politično geografijo na Oddelku za geografijo Univerze v Ljubljani (1997-2003) ter redni profesor družbene in politične geografije na Oddelku za geografijo Univerze na Primorskem v obdobju 2003-2017. Kot prvi zaposleni raziskovalec na ZRS je bil najprej vodja skupnega Inštituta za mediteranske študije in nato Inštituta za sredozemske humanistične in družboslovne študije ZRS (1996-2007) in nato Inštituta za geografske študije na istem zavodu (2007-2011). Vodil je številne domače in mednarodne raziskovalne projekte ter je od leta 1999 vodja dolgoletnega nacionalnega raziskovalnega programa “Območja družbenega in kulturnega stika”, ki ga financira slovenska Javna agencija za raziskovalno dejavnost ARRS. Raziskuje zlasti vprašanja družbene in prostorske konvergence in divergence v območjih družbenega in kulturnega stika v Sloveniji in Evropi. Je mednarodno najbolj citirani družbeni geograf v Sloveniji. V obdobju 2004-2016 je bil tudi predsednik Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu.