dr. Maja Podgornik

znanstvena sodelavka
predstojnica inštituta
Phone: +386 5 663 77 74
Maja Podgornik (doktorat agronomije 2008) je na Inštitutu za oljkarstvo zaposlena od leta 2005 v okviru mednarodnih in nacionalnih projektov. Od leta 2015 je predstojnica Inštituta za oljkarstvo in od leta 2018 tudi strokovni vodja javne službe za oljkarstvo.

Pokriva področje agronomije, tehnologije pridelave oljk in sredozemskih rastlin in raziskave s področja varstva rastlin, namakanja, klimatskih sprememb in novih tehnologij v kmetijski pridelavi. V obdobju od leta 2008 do 2016 je bila vključena tudi v dodiplomska študijska programa Sredozemsko kmetijstvo in Biodiverziteta in podiplomski študijski program Management trajnostnega razvoja na Univerzi na Primorskem.

Področja raziskovanja:

  • agronomija
  • tehnologije pridelave oljk in sredozemskih rastlin
  • varstvo rastlin
  • namakanje
  • klimatske spremembe