Vida Rožac Darovec

višja strokovno-raziskovalna asistentka
Inštitut za zgodovinske študije
Phone: +386 5 663 77 00