dr. Borut Klabjan

znanstveni svetnik
Inštitut za zgodovinske študije
Phone: +386 5 663 77 00
Borut Klabjan je višji znanstveni sodelavec na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper, Marie Sklodowska-Curie štipendist na Evropskem Univerzitetnem Inštitutu v kraju Fiesole (Firenze) in sodeluje kot izredni profesor z Oddelkom za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ukvarja se s politično, kulturno in diplomatsko zgodovino srednje in vzhodne Evrope v 19. in 20. stoletju s posebnim poudarkom na mejnih območjih. Med najpogostejšimi študijskimi primeri so prostor severnega Jadrana in mesto Trst ter območje. Češke in Slovaške. Zanimajo ga tudi slovensko-italijanski odnosi, manjšinska vprašanja, nacionalizem in nacionalna identiteta v primerjalni in transnacionalni perspektivi.

Objavil je 57 znanstvenih člankov, ki so vključeni v znanstvene publikacije, knjižna poglavja in recenzije v devetih jezikih (hrvaški, češki, angleški, nemški, italijanski, ruski, slovenski, slovaški, švedski), izdal dve knjigi (v slovenskem in češkem jeziku) ter bil sourednik pri petih večjezičnih zbornikih. Kot gostujoči predavatelj je predaval na številnih univerzah v ZDA, Italiji, na Norveškem, Češkem, Slovaškem in v Nemčiji. Redno nastopa na mednarodnih konferencah v Sloveniji in v tujini ter sodeluje v številnih raziskovalnih projektih. Kot vodja je vodil dva nacionalna raziskovalna projekta, tri bilateralne in enega mednarodnega.