dr. Mateja Sedmak

znanstvena svetnica
Inštitut za družboslovne študije
predstojnica inštituta
Phone: +386 5 663 77 14

Področja raziskovanja:

  • Etnične študije
  • Medkulturne študije
  • Migracije
  • Ranljive družbene skupine
  • Sociologija družine
  • Sociologija vsakdanjega življenja

Biografija:

Mateja Sedmak je diplomirala z odliko leta 1995 na Fakulteti za družbene vede, smer sociologija analitika. Leto kasneje se je vključila v mednarodni podiplomski študij – European Social Policy Analysis. Po magistrskem študiju na St. Patrick’s College Maynooth, Republika Irska in Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani je leta 1997 magistrirala z nalogo The Abortion Policy Historical Background – A Comparative Analysis between Slovenia and Republic of Ireland. V okviru statusa mlade raziskovalke je nadaljevala podiplomsko usposabljanje na doktorski ravni in junija 2001 na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani doktorirala s področja sociologije družine z disertacijo Narodnostno mešane zakonske zveze kot oblika interpersonalnega kulturnega soočanja, pod mentorstvom prof. dr. Tanje Rener. Za doktorsko dizertacijo je prejela nagrado Sklada prof. dr. Petra Klinarja, ki jo podeljuje Fakulteta za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Mateja Sedmak je članica Inštituta za družboslovne študije ZRS Koper in od leta 2007 njena vodja. Od ustanovitve (2000-2013) je bila vodja Centra za raziskovanje javnega mnenja na ZRS Koper. Predavala je (2003-2016) na Univerzi na Primorskem (Fakulteta za humanistične študije, Fakulteta za turistične študije in Kineziologija). Bila je članica Senata Univerze na Primorskem (2003-2007 in 2013-2016) in Senata FHŠ. Je urednica revije Annales – Series Historia et Sociologia in članica uredniških odborov Družboslovnih razprav (SI), Italian Sociological Review (IT) in Demografije (SR). Bila je članica (2004-2011) Komisije za uveljavitev vloge žensk v znanosti na MIZT RS. Je vodja Sekcije za medkulturne študije pri Slovenskem sociološkem društvu in med leti 2014-2017 tudi članica predsedstva SSD. Od 2017 je predsednica Znanstvenega sveta ZRS Koper in od 2016 je članica Sveta za družboslovje na ARRS. Mateja Sedmak je bila vodja številnih nacionalnih in mednarodnih projektov, med katerimi velja posebej izpostaviti projekt “Migrant Children and Communities in A Transforming Europe” (MiCREATE), financiran v okviru Research and Inovation Grant sheme, Horizont 2020. Objavlja doma in v tujini, med njenimi mednarodno odmevnejšimi deli velja izpostaviti monografiji: SEDMAK, Mateja et. al. (2018). Unaccompanied children in European migration and asylum practices: in whose best interests?, (Routledge research in asylum, migration and refugee law). London; New York in SEDMAK, Mateja et. al. (2014). Children’s voices : studies of interethnic conflict and violence in European schools, (Routledge research in international and comparative education). London; New York.

Podrobneje o raziskovalni dejavnosti >