dr. Tina Čok

višja strokovno-raziskovalna asistentka
Phone: +386 5 663 77 00

Področja raziskovanja:

  • kognitivno jezikoslovje
  • kognitivni vidiki učenja in poučevanja nesorodnih jezikov
  • učenje in poučevanje standardne kitajščine kot tujega jezika
  • medjezikovno ozaveščanje
  • jezikovni in družbeni vidiki sodobne Kitajske

Biografija:

Tina Čok je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz sinologije in italijanskega jezika in književnosti. Na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem je leta 2019 doktorirala z disertacijo z naslovom Konceptualizacija in upovedovanje glagolskega dejanja v slovenščini, kitajščini in italijanščini. Raziskovalno se ukvarja s kognitivnimi vidiki učenja in poučevanja jezikov, s poudarkom na učenju in poučevanju standardne kitajščine matične govorce indoevropskih jezikov. Raziskovalno in študijsko je večkrat gostovala na kitajskih univerzah, nazadnje v času doktorskega študija kot gostujoča raziskovalka v okviru Centra za študije možganov in kognitivnih znanosti na Pekinški univerzi (LR Kitajska). Objavila je več znanstvenih člankov in v soavtorstvu tudi znanstveno monografijo z naslovom Kultura na koncu jezika, razprave o prepletu kitajskega jezika in kulture.