Gašper Pirc

asistent
Phone: +386 5 663 77 00

Področja raziskovanja:

  • Socialna in politična filozofija
  • Kritična teorija družbe
  • Moralna in pravna filozofija
  • Hermenevtika in kritika ideologij

Biografija:

Gašper Pirc je leta 2012 diplomiral (predbolonjski sistem) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani s filozofije in primerjalne književnosti in literarne teorije. Del študija je opravil na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (od 2009 do 2010). Trenutno je kot doktorski kandidat pred zaključkom doktorskega študija filozofije na Filozofski fakulteti s temo »Perspektive hermenevtike v filozofiji prava in normativni etiki«.
Gašper Pirc se je v letu 2019 zaposlil kot asistent raziskovalec na Inštitutu za filozofske študije ZRS Koper. Je tudi aktiven v Slovenskem filozofskem društvu, kjer skrbi za zunanjo podobo društva, sodeluje pri organizaciji dogodkov in ureja spletne strani SFD in revije Anhropos. Pred tem je sodeloval pri Inštitutu Nove revije, Fenomenološkem društvu in Srednjeevropskem raziskovalnem inštitutu Søren Kierkegaard, kjer je opravljal različne vloge (raziskovanje, organizacija in moderacija dogodkov, javna predavanja). V letu 2018 je kot gostujoči raziskovalec deloval na Univerzi na Dunaju. Med leti 2016 in 2019 je predaval na več kot 10 uglednih mednarodnih konferencah v Sloveniji, Italiji, na Hrvaškem, v Nemčiji, Avstriji in Veliki Britaniji, prav tako pa deloval kot gostujoči predavatelj na izobraževalnih ustanovah v Sloveniji in tujini.
Sodeloval je tudi pri organizaciji dogodkov pod okriljem Slovenskega filozofskega društva, Fenomenološkega društva in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Søren Kierkegaard.
Gašper Pirc je objavil več znanstvenih del v uveljavljenih mednarodnih znanstvenih revijah in v monografijah.
Raziskovalec je bil za svoje delo deležen več štipendij, podeljenih na osnovi visoke študijske in raziskovalne uspešnosti, med drugim “OeAD Research Scholarship (Stipendien der Stipendienstiftung der Republik Österreich, Undergraduates, Graduates, Postgraduates)”, “Zoisove štipendije”, “Inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – stopnja A”, in avstrijske štipendije “Ernst Mach Grant, weltweit”.

Podrobneje o raziskovalni dejavnosti >