dr. Maja Bjelica

asistentka z doktoratom
Phone: +386 5 663 77 71

Področja raziskovanja:

  • Filozofija, antropologija in muzikologija
  • Etika gostoljubja in intersubjektivnosti
  • Medkulturna filozofija
  • Antropologija religije in medreligijski dialog
  • Aplikativna etnomuzikologija, skupnostna glasba
  • Transdisciplinarne metodologije raziskovanja kulturnih pojavov

Biografija:

Maja Bjelica je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v okviru dvopredmetnega študija filozofije in muzikologije leta 2011, doktorat znanosti s področja antropologije pa pridobila leta 2018 na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem z doktorsko disertacijo naslovljeno »Filozofsko-antropološka študija etike gostoljubja: dih, tišina in poslušanje v prostorih intersubjektivnosti«.
Maja Bjelica kot asistentka z doktoratom od leta 2019 deluje v okviru Inštituta za filozofske študije ZRS Koper. Pred tem je bila med letoma 2013 in 2017 na taistem inštitutu zaposlena kot mlada raziskovalka, in sicer po mentorstvom prof. dr. Lenarta Škofa. V tem obdobju se je kot asistentka usposabljala na Oddelku za muzikologijo na Državnem konservatoriju za turško glasbo Tehniške univerze v Istanbulu (Turčija, 2015) pri dr. Belmi Oğul, na Oddelku za tematske študije, študije spolov, Linköpinške univerze (Švedska, 2016) pri dr. Nini Lykke ter na Oddelku za etnomuzikologijo in etnokoreologijo Irske svetovne akademije za glasbo in ples Univerze v Limericku pri dr. Catherine Foley in dr. Colinu Quigleyu. V šolskem letu 2012/2013 je poučevala glasbeno vzgojo na Osnovni šoli Cirila Kosmača Piran.
Objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke v mednarodnih revijah ter se udeležuje interdisciplinarnih znanstvenih simpozijev in konferenc. Kot (so)urednica je sodelovala pri treh številkah revije Poligrafi.

Podrobneje o raziskovalni dejavnosti >