dr. Rado Pišot

znanstveni svetnik
direktor ZRS Koper
Phone: +386 5 663 77 00