dr. Saša Pišot

znanstvena sodelavka
Phone: +386 5 663 77 31
Saša Pišot je višja asistentka na Inštitutu za kineziološke raziskave. Diplomirala je leta 1996 na UL FDV s področja sociologije kadrovske smeri, leta 2008 pa pridobila naziv Magistra kulturnih študij in antropologije na UP FHŠ ter 2018 doktorirala na UL FDV, študijskem programu Humanistika in družboslovje na področju Študije vsakdanjega življenja. Vključena je v aktualne nacionalne in mednarodne projekte, ki jih izvaja inštitut. Področja raziskovanja se dotikajo socioloških vsebin in posebnosti sodobne družbe v kontekstu gibalne/športne aktivnosti oz. neaktivnosti posameznih družbenih skupin.

Področja raziskovanja:

  • sociologija vsakdanjega življenja s poudarkom na družbenih dejavnikih gibalne/športne aktivnosti oz. neaktivnosti in sociologija športa