dr. Armin Paravlić

asistent
Phone: +386 5 663 77 00

Področja raziskovanja:

  • Znanost o športu/Kineziologija
  • Prilagoditve nevro mišičnega sistema v procesu staranja ter na različne oblike vadbe

Biografija:

Armin Paravlić je diplomiral in magistriral na Fakulteti za šport in telesno vzgojo Univerze v Nišu (Srbija). V letu 2020 je uspešno zagovarjal doktorsko nalogo na Fakulteti za šport, smer Aplikativna kineziologija, Univerze v Ljubljani.
Od novembra 2015 dela na Znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru v Inštitutu za kineziološke raziskave. Poleg raziskovalnega dela je vpet tudi v pedagoško delo kot asistent na Visoki šoli za športne trenerje, Pedagoške Fakultete, Univerze v Mariboru. Od leta 2017 dalje redno nastopa kot vabljen predavatelj na tečaju za Vaditelje športne rekreacije Športne Unije Slovenije.
Armin Paravlić je objavil preko deset znanstvenih člankov od katerih devet v indeksiranih revijah s faktorjem vpliva. Njegove znanstvene objave obsegajo več kot 50 enot. Dr. Paravlić je v času študija prejel več priznanj in nagrad:
  • Priznanje in denarna nagrada Nemške fondacije Konrad Adenauer namenjena najboljšim študentom iz Republike Srbije za študijske uspehe, volontersko delo ter zavzemanje za izboljšanje študijskih pogojev v Republiki Srbiji za študijsko leto 2014/15.
  • Dobitnik štipendije za doktorski študij in delo na projektih Ministarstva za izobražavanje in tehnološki razvoj Republike Srbije 2014/15.
  • Priznanje in denarna nagrada podjetja Philip Morris za enega izmed najboljših študentov Univerze v Nišu v šolskem letu 2012/2013.
  • Priznanje in denarna nagrada za najboljšega študenta magistrskega študija Fakultete za šport in telesno vzgojo v šolskem letu 2011/12.

Podrobneje o raziskovalni dejavnosti >