dr. Irina Moira Cavaion

znanstvena sodelavka
Phone: +386 5 663 77 18
Irina Moira Cavaion je znanstvena sodelavka na ZRS Koper. Začela je z glasbeno usmeritvijo - leta 1994 je diplomirala iz violine na glasbenem konservatoriju Benedetto Marcello v Benetkah - in vzporedno razvijala interes za poučevanje jezikov. Zato je leta 2003 diplomirala cum laude iz pedagoških znanosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Trstu z diplomskim delom Jezikoslovna didaktika. Leta 2015 je doktorirala iz Edukacijskih Ved na Pedagoški fakulteti v Kopru, z delom "Teaching and Learning Primary Neighbouring Language through Crossborder Contacts / Poučevanje in učenje sosedskih jezikov v osnovni šoli ob čezmejnem povezovanju" pod vodstvom mentorice prof. Dr. Lucije Čok. Z ZRS Koper je začela sodelovati v času podoktorskega študija, zaposlila pa se je julija 2017. Je v.d. predstojnice Inštituta za jezikoslovne študije. Irina M. Cavaion je raziskovalka s strokovnim znanjem v večjezičnem in medkulturnem izobraževanju na večjezičnih obmejnih območjih. Njena raziskava se osredotoča na izvajanje učnih metodologij v kontekstu večjezične vzgoje.

Področja raziskovanja:

  • poučevanje (sosedskih) jezikov,
  • poučevanje slovenščine kot drugi/tuj jezik,
  • večjezična vzgoja,
  • medkulturna ozaveščenost ter integrativnost (integrativeness),
  • (medkulturni) medosebni stiki.