dr. Lenart Škof

znanstveni svetnik
predstojnik inštituta
Phone: +386 5 663 77 00

https://orcid.org/0000-0003-2199-3550 https://orcid.org/0000-0003-2199-3550

Področja raziskovanja:

 • Filozofija
 • Filozofska teologija
 • Družbena in politična etika
 • Indijske filozofije in religije
 • Ameriški pragmatizem
 • Feministična filozofija in teologija

Biografija:

Lenart Škof je po diplomi iz filozofije (1995) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, magistriral (1998) in doktoriral (2001) na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Tema njegovega doktorata je bila Schopenhuerjeva etika sočutja.
Lenart Škof je predstojnik Inštituta za filozofske študije ZRS Koper ter v.d. predstojnika Inštituta za mediteranske okoljske študije (MIOS) ZRS Koper. Je predsednik Komisije za izvolitve v nazive ZRS Koper. Kot gostujoči profesor predava na Teološki fakulteti ter Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer ima naziv rednega profesorja za religologijo. Je tudi gostujoči profesor za budistične študije in medreligijski dialog na Nan Tien Institute, (Wollongong, Avstralija). Lenart Škof je tudi predavatelj na Alma Mater Europaea ECM ter ISH.
Lenart Škof je član razreda VII »World Religions« Evropske akademije znanosti in umetnosti (EASA).
Njegova bibliografija za obdobje 2013-2018 obsega 13 izvirnih znanstvenih člankov, 11 poglavij v monografskih publikacijah ter 5 monografij.
Za svoje delo je Lenart Škof prejel nagrade, priznanja in raziskovalne štipendije:
 • Glasnik znanosti, nagrada za posamezne odlične raziskovalne dosežke za uveljavljene raziskovalce ZRS Koper (2013);
 • Svečana listina Univerze na Primorskem (2005);
 • Tomaževa nagrada za najboljše magistrsko delo, UL TEOF (1998)
 • Indian Council for Cultural Relations (ICCR) Distinguished Visitors Programme, India (University of Delhi in Jadavpur University) (2016);
 • Humboldtova štipendija za izkušene raziskovalce (7 mesecev), Universität Erfurt, Max-Weber-Kolleg (2010–2012);
 • Fulbrightova štipendija (8 mesecev), Stanford University (2005–2006);
 • KAAD podiplomska štipendija (6 mesecev), Eberhard Karls Universität Tübingen (1999–2000).
Bil je vabljen predavatelj na številnih mednarodnih znanstvenih konferencah in univerzah:
 • 23rd International Summer University, okrogla miza »Interreligious Dialogue«, Institute of Advanced Studies Koszeg, Madžarska (julij 2018);
 • “Democracy as a Human Value: On the Ideal of Ethical Citizenship”, letno Simone Weil predavanje, Australian Catholic University (ACU), ACU Leadership Centre Brisbane and ACU Melbourne Campus, Avstralija (junij 2017);
 • “The Philosophy of Breath in the Vedas, Schelling and Heidegger”, University of Delhi (Dept. of Sanskrit) in Jadavpur University (Dept, of Philosophy), New Delhi in Kolkata, Indija (marec 2016);
 • “Über die Möglichkeit des Windes bei Heidegger: auf dem Weg zu einem künftigen Zeitalter des Atems”, Institut für Philosophie der Universität Wien, Vienna, Avstrija (november 2015);
 • “On Sacred Genealogies in Antigone, Mary and Sāvitrī: cosmology, ethics, and peace”, Linköpings Universitet (Tema Genus – Higher Seminar Lecture), Linköping, Švedska (oktober 2015);
 • “Towards Ethics of Breath”, Universität Erfurt, Philosophische Fakultät, Seminar für Philosophie, Erfurt, Nemčija (november 2010);
 • “Mild Gestures and the Spirit of Democracy”, Universität Erfurt, Max-Weber-Kolleg, Erfurt, Nemčija (november 2010);
 • “Filozofija, vzgoja in medkulturnost”, Akademia techniczno-humanistyczna w Bielsku-białej, Bielsko-biała, Poljska (december 2005);
 • “Interculturality, Solidarity and Political Ethics”, Univerzita Palackého v Olomoci, Katedre filosofie, Olomouc, Češka (november 2005);
 • “Uvod u komparativno filozofsko mišljenje: metode i komparacije”, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju i sociologiju, Sarajevo, Bosna in Hercegovina (maj 2004).

Podrobneje o raziskovalni dejavnosti >