Denis Cerkvenik

asistent
mladi raziskovalec
Phone: +386 5 663 77 00

Področja raziskovanja:

  • Zgodovina 20. stoletja
  • Druga svetovna vojna
  • Operacijska cona Jadransko Primorje
  • Strukture oblasti
  • Kolaboracija

Biografija:

Denis Cerkvenik je študiral zgodovino na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. V času podiplomskega študija je svojo pozornost usmerjal predvsem na italijanski prostor. Diplomiral je na temo delovanja protiobveščevalnih služb na območju Beneške Slovenija po drugi svetovni vojni. Zaradi znanja ruskega jezika je področje raziskovanja v času magisterija nekoliko preusmeril na Vzhod, natančneje na ruski prostor. Ta del študija je na isti instituciji kronal z magistrskim delom pod mentorstvom prof. dr. Jožeta Pirjevca in dr. Mateje Režek o »Pogledih slovenskih politikov in gospodarstvenikov na Sovjetsko zvezo v času slovenskega osamosvajanja«. V sklopu magistrskega dela je opravljal intervjuje s ključnimi politiki in gospodarstveniki, ki so v času slovenskega osamosvajanja sodelovali s Sovjetsko zvezo.
Poleg študijskih obveznosti je aktivno sodeloval v mednarodnem združenju študentov Zgodovine ISHA Trst-Koper, kateremu je krajši čas tudi predsedoval. Jezikovno se je izpopolnjeval v ruskem (MESI, Moskovski gosudarstvenij universitet ekonomijej, statistiki i informatiki) in angleškem jeziku (Tunizija, Crif Sfax).
Leta 2017 je bil izbran za mladega raziskovalca pri mentorju prof. dr. Egonu Pelikanu. V Inštitutu za zgodovinske študije ZRS Koper raziskuje politično-vojaška vprašanja, ki se tičejo območja severnega Jadrana v času druge svetovne vojne, natančneje tematiko Operacijske cone Jadranskega Primorja. Svoj doktorski študij opravlja na Filozofski fakulteti na Oddelku za zgodovino (Univerza v Ljubljani).

Podrobneje o raziskovalni dejavnosti >