dr. Bojan Butinar

znanstveni sodelavec
Phone: +386 5 611 79 34

Področja raziskovanja:

  • Kemija in analitika oljčnega in bučnega olja
  • Minorne spojine v oljih (biofenoli, tokoferoli, …)
  • Meroslovje
  • Organska onesnaževala

Biografija:

Bojan Butinar je po končani koprski gimnaziji študiral kemijo v Ljubljani. Po izkušnji na Radiu Študent je leta 1981 diplomiral iz anorganske kemije. Zaposlil se je v tovarni Iplas in s sodelavcema Markom Joksićem in Mileno Bučar-Miklavčič objavil patent.

Krajše obdobje bil zasebni raziskovalec – že takrat je z Mileno Bučar-Miklavčič sodeloval z Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper, kjer se je leta 1998 tudi zaposlil. Opazoval je njegovo rast, zato se še danes zaveda resnice iz Cankarjevih Hlapcev. Z doktoratom ugotavljanja pristnosti bučnega olja je prenesel odličnost raziskovalno-analitskih pristopov iz polja oljčnega olja v sfero učiteljevanja, ki jo je Univerzitetna (UP) samovolja grobo prekinila.

Njegova področja delovanja so v tesni navezi s prepletom raziskovalnega in strokovnega, s svojimi sodelavci iz Laboratorija Inštituta za oljkarstvo preučuje in meri minorne spojine oljčnega in včasih bučnega olja, saj je Laboratorij – kljub temu, da je od požara, ko je izgubil vse svoje instrumentalne in lokacijske osnove, minilo že skoraj tisoč dni - Nosilec nacionalnega etalona za množino snovi in Nacionalni referenčni laboratorij za ugotavljanje skladnosti oljčnega olja za področje kemije in senzoričnega preskušanja oljčnega olja.