dr. Tomislav Vignjević

višji znanstveni sodelavec
Phone: +386 5 663 77 00

Področja raziskovanja:

  • Umetnostna zgodovina
  • Zgodovinska antropologija
  • Politična ikonografija
  • Ikonologija

Biografija:

Tomislav Vignjević je diplomiral leta 1987 in magistriral leta 1983 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Doktoriral je leta 1999 na Institutum studiorum humanitatis- fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani z doktorsko disertacijo »Triplex status mundi – upodobitve treh redov in stanov v 15. in 16. stoletju«.
Tomislav Vignjević je višji znanstveni sodelavec pri Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, kjer se je zaposlil leta 2004.
Pred tem je bil med letoma 1992 in 2000 višji kustos v Narodni galeriji v Ljubljani, od leta 2005 do 2017 pa še docent in izredni profesor na Oddelku za arheologijo in kulturno dediščino na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Od leta 2012 je tudi zunanji sodelavec Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.
Tomislav Vignjević je objavil štiri znanstvene monografije in številne znanstvene članke, njegova znanstvena bibliografija pa obsega več kot 400 enot. Njegova dela so pogosto citirana v domači in tuji strokovni literaturi.