Vida Rožac Darovec

višja strokovno-raziskovalna asistentka
Phone: +386 5 663 77 00