dr. Mateja Režek

višja znanstvena sodelavka
Phone: +386 5 663 77 00

Področja raziskovanja:

  • Sodobna zgodovina
  • Politična zgodovina
  • Diplomatska zgodovina hladne vojne
  • Povojna Jugoslavija
  • Socializem
  • Federalizem
  • Zgodovinski učbeniki

Biografija:

Mateja Režek je doktorica zgodovinskih znanosti in višja znanstvena sodelavka na ZRS Koper. Leta 1994 je diplomirala iz zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in se naslednje leto zaposlila kot mlada raziskovalka na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Leta 2000 je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani doktorirala z disertacijo “Politične spremembe v Sloveniji/Jugoslaviji v desetletju po sporu z Informbirojem, 1948–1958”. Po doktoratu je nadaljevala z raziskovanjem sodobne zgodovine na Inštitutu za novejšo zgodovino, kjer je bila zaposlena do leta 2006, in zatem na Inštitutu Nove revije–zavodu za humanistiko. Leta 2012 se je zaposlila na Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru.
Področje njenih raziskav je sodobna politična in diplomatska zgodovina. Osredotoča se na zgodovino socialistične Jugoslavije in hladne vojne, v zadnjih letih zlasti na odnose med Jugoslavijo in državami Bližnjega vzhoda ter državami vzhodnega bloka, politično disidentstvo in cenzuro v obdobju socializma, federalizem in nacionalno vprašanje, politizacijo zgodovinopisja in zgodovinskih učbenikov ter odnose med državo in cerkvijo. Je avtorica dveh znanstvenih monografij in številnih znanstvenih člankov. Njena bibliografija obsega več kot 140 enot.
Doslej je sodelovala v treh raziskovalnih programih in številnih projektih, od katerih je dva vodila. Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS je končni rezultat njenega temeljnega raziskovalnega projekta “Svoboda govora in tiska ter njeno omejevanje v Sloveniji, 1945–1990”, znanstveno monografijo Cenzurirano: zgodovina cenzure na Slovenskem od 19. stoletja do danes, uvrstila med izjemne znanstvene dosežke v letu 2010.
Mateja Režek je poleg raziskovalnega opravljala tudi pedagoško delo. Med letoma 2007 in 2016 je bila zaposlena kot docentka na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, kjer je predavala Zgodovino 20. stoletja in Zgodovino Balkana. Poleg tega je soavtorica aktualnega zgodovinskega učbenika za gimnazije in članica Državne predmetne komisije za splošno maturo iz zgodovine.