dr. Jure Ramšak

znanstveni sodelavec
Phone: +386 5 663 77 00

Področja raziskovanja:

  • sodobna zgodovina
  • intelektualna zgodovina
  • politična in ekonomska zgodovina Slovenije in Jugoslavije

Biografija:

Jure Ramšak je diplomiral na UP Fakulteti za humanistične študije leta 2008, pridobil status mladega raziskovalca in vpisal doktorski študij na isti fakulteti. Zaključil ga je leta 2013 z doktorsko disertacijo z naslovom »Oporečništvo v samoupravnem socializmu: vsebina in položaj družbene kritike v Sloveniji, 1972-1980«.
Kot znanstveni sodelavec na Inštitutu za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper Jure Ramšak od leta 2018 vodi temeljni znanstveni projekt o prepletanju med marksizmom in krščanstvom v Sloveniji v letih 1931–1991. Pred tem je zaključil dva podoktorska projekta in bil kot asistent vključen v več nacionalnih in mednarodnih projektov. V zadnjih letih je bil soorganizator več mednarodnih znanstvenih konferenc, od leta 2015 pa sodeluje tudi v projektu mednarodnega raziskovalnega mreženja DAAD, ki ga vodi Humboldtova univerza Berlin. V preteklosti (2009–2011) je opravljal delo urednika historiografske revije Acta Histriae.
Kot študent UP FHŠ je prejel nagrado Srečko Kosovel za izredne dosežke pri pripravi diplomskega dela.
Jure Ramšak je avtor dveh znanstvenih monografij in več kot ducata znanstvenih člankov, ki so izšli v vodilnih revijah kot so “Journal of Church and State” and “Religion, State and Society”, skupno pa njegova bibliografija obsega preko 70 enot.