dr. Gašper Mithans

višji znanstveni sodelavec
Phone: +386 5 663 77 00
Gašper Mithans, (1982) je kot znanstveni sodelavec zaposlen na ZRS Koper od oktobra 2014. Diplomiral je leta 2007 iz kulturnih študijev in antropologije na UP Fakulteti za humanistične študije v Kopru ter za diplomsko delo prejel Bartolovo nagrado. Na isti fakulteti je doktoriral leta 2012 na podiplomskem programu Zgodovina Evrope in Sredozemlja. Na Inštitutu za zgodovinske študije ZRS Koper je pričel karierno pot kot mladi raziskovalec (2007–2012), nato je na UP FHŠ delal kot nadomestni predavatelj ter raziskovalec (2013, 2014). V letih 2008–2010 je bil tajnik Zveze zgodovinskih društev Slovenije. Sodeloval je pri več nacionalnih raziskovalnih projektih, vodil mednarodni projekt programa Evropa za državljane Burnt in memories (8/2015–2/2017) ter podoktorski projekt ARRS Vsakdanje religiozne prakse in konvertitstvo na Slovenskem (1918-1941) (1/2016–12/2017). Je avtor znanstvene monografije Jugoslovanski konkordat: pacem in discordia ali jugoslovanski »kulturkampf« ter več znanstvenih člankov in prispevkov na konferencah, predvsem s področja zgodovine religij in prve Jugoslavije. Raziskuje po arhivih in knjižnicah v Vatikanu, Beogradu, Chicagu, Berlinu, Sloveniji, Italiji in drugod.

https://orcid.org/0000-0003-2239-4509 https://orcid.org/0000-0003-2239-4509

Področja raziskovanja:

  • zgodovina religij,
  • zgodovina prve Jugoslavije,
  • zgodovinska antropologija,
  • socialna zgodovina,
  • obmejne študije.