dr. Urška Bratož

znanstvena sodelavka
Phone: +386 5 663 77 76
Urška Bratož je raziskovalka na ZRS Koper. Diplomirala je leta 2005 iz kulturnih študijev in antropologije na UP Fakulteti za humanistične študije v Kopru na temo možnosti metodološkega prepletanja antropologije z zgodovinopisjem. Med letoma 2005 in 2010 je bila v Znanstveno-raziskovalno središče vključena kot mlada raziskovalka (in podiplomska študentka doktorskega študijskega programa Zgodovina Evrope in Sredozemlja na UP FHŠ). Doktorirala je aprila 2010 pod mentorstvom prof. dr. D. Darovca na temo pojavljanja epidemij kolere v 19. stoletju na območju Avstrijskega primorja. Na UP FHŠ je kot docentka sodelovala tudi pri nekaterih predmetih na 1. in 2. stopnji študijskega programa Zgodovina. Je avtorica več znanstvenih del na temo zgodovine medicine in epidemičnih bolezni ter socialne zgodovine, vključena pa je tudi v različne nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte.

Področja raziskovanja:

  • socialna zgodovina,
  • zgodovina vsakdanjega življenja,
  • zgodovina medicine in zdravja,
  • epidemične bolezni,
  • higienizacija,
  • zdravstvene prakse.