Področja raziskovanja:

  • Sociologija; Geografija
  • Globalizacijski procesi; razvojne strategije; politična geografija

Biografija:

Kristjan Nemac je diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2016 pa je na isti fakulteti zaključil magistrski študij iz sociologije kulture, z nalogo, »'Nihče nas ne predstavlja': aplikacija, preverba in refleksija tez Paula Masona o sodobnih vstajah po svetu na primeru Slovenije«.
Na ZRS Koper se je zaposlil oktobra 2016, ko je pod mentorstvom dr. Milana Bufona pridobil status mladega raziskovalca. Znotraj doktorskega študija raziskuje vplive globalizacijskih procesov in jih analizira v kompleksnem razmerju med globalno in lokalno ravnjo. Preučuje odzive mikrostruktur in možnosti oblikovanja razvojnih strategij v spreminjajočih se makroekonomskih in političnih razmerah. Leta 2018 je prejel ASEF štipendijo, v okviru katere je gostoval na Univerzi v Washingtonu, ZDA, kjer je raziskoval okoljske politike med največjimi pristanišči v ZDA in preučeval vzroke za različno stopnjo njihove implementacije.