Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize

Evidenčna številka ARRS: J6-9393

Trajanje projekta: 01. 07. 2018 – 30. 06. 2021

Vodja: dr. Nadja Furlan Štante, višja znanstvena sodelavka (ZRS Koper)

Temeljno izhodišče predlaganega projekta je vprašanje pomembnosti kultiviranja aktivnega, iskrenega medreligijskega dialoga, v kontekstu sodobnih migracij, ki prepoznava in razbija negativne stereotipne predstave in predsodke, dviguje raven strpnosti, spoštovanja in krepi medsebojno razumevanje tako v vsakdanjem življenju posameznikov različnih veroizpovedi in duhovnosti kot tudi na hierarhični institucionalni religijski ravni.

Projekt se osredotoča na etiko medsebojne soodvisnosti in funkcijo opolnomočenja (posameznika in družbe) po medreligijskem dialogu in preko njega. Slednje namreč lahko razumemo kot nujen korak v evoluciji medčloveških in medreligijskih odnosov.

V širšem kontekstu analizira različne poti in oblike medreligijskega dialoga. Analizirali bomo teoretske okvirje relevantnih avtorjev tako v globalnem kot tudi lokalnem znanstvenem prostoru. Poskusili bomo oblikovati ustrezen model medreligijskega dialoga v slovenskem družbeno-religijskem prostoru ter opozorili na specifike tega prostora. Pri tem bomo preizpraševali vlogo moralnih in intelektualnih vrlin, iskanje novih etičnih kriterijev in teoloških odzivov na migrantsko krizo v Evropi ter vlogo komunikacije in kultiviranja etične geste poslušanja ter pomena vključevanja ženskih glasov v okvir medreligijskega dialoga. Zraven tega bomo v okviru nove religijske etike iskali možne poti razreševanja in transformacije religijskih konfliktov na področju Balkana (s poudarkom na Sloveniji ter Bosni in Hercegovini). Razlog, da se bomo v projektu ukvarjali tudi z BiH je dejstvo, da ima BiH izkušnjo medreligijskega dialoga in povojnega peacebuildinga (izgradnje miru) in, da je Islamska skupnost druga največja verska skupnost v Sloveniji, katere pripadniki so večinoma Bošnjaki. Ti iz BiH črpajo svoje modele oziroma vzorce za medreligijski dialog in jih implementirajo v slovenski prostor. Prepoznavanje in razumevanje teh modelov in vzorcev je nujno za premostitev medreligijskih nesoglasij in morebitnih konfliktov. Zato bomo vzporedno s temi raziskavami preučili tudi zgodovinsko dimenzijo zaznamovanosti medreligijskih odnosov v Sloveniji in Bosni.

Vodja projekta

Sodelavci projekta

Dr. Gorazd Andrejč (ZRS Koper in Univerza v Groningenu Fakulteta za Teologijo in Religiologijo)

Dr. Maja Bjelica (ZRS Koper)

Dr. Mateja Centa (UL Teološka fakulteta)

Dr. Gašper Mithans (ZRS Koper)

Dr. Vojko Strahovnik (UL Teološka fakulteta)

Dr. Lenart Škof (ZRS Koper)

Dr. Anja Zalta (UL Filozofska fakulteta)

Dr. Bojan Žalec (UL Teološka fakulteta)

REZULTATI PROJEKTA

 

Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS


KONFERENCE IN OKROGLE MIZE:

1. Spletna stran konference New Philosophical and Theological Foundations for Christian-Muslim Dialogue, 27.-29. maj 2019, Portorož: https://www.zrs-kp.si/index.php/en/2019/05/16/christian-muslim-dialogue/

Medijski odzivi:

2. Spletna stran konference Women’s Voices and Actions: Inter-religious Dialogue, Migrations and Ecological Justice, 9.-11. september 2020, UL Teološka fakulteta, Ljubljana – ESWTR – https://www.eswtr.org/en/conferences/eastern-european-conferences/upcoming

3. Cankarjev dom- Okrogla miza in cikel petih predavanj – CD, oktober 2019 – marec 2020 – https://www.cd-cc.si/medreligijski-dialog-skozi-prizmo-sodobnih-migracij