Kulturno-zgodovinski vidiki staranja: izkušnje, reprezentacije, identitete

Evidenčna številka ARRS: J6-2572

Trajanje projekta: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023

Nosilec projekta: ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije

Chalmers, George Paul; An Old Woman; National Galleries of Scotland; http://www.artuk.org/artworks/an-old-woman-209893

Projektna raziskava se bo osredotočila na kulturne in družbene vidike staranja v 19. in 20. stoletju na Slovenskem. Starost bo obravnavana z interdisciplinarnim pristopom kot družbeni in kulturni konstrukt, poudarila pa bo kompleksnost in pluralnost izkušenj starosti. Izpostavila bo pomen povezave med kulturnimi reprezentacijami in individualnimi izkušnjami staranja skozi perspektivo spola.

V tem okviru se bo preučevalo sledeče tematske sklope, ki se med seboj tesno prepletajo in dopolnjujejo:

 1. struktura populacije, vseprisotnost starih med letoma 1848 in 1914;
 2. starajoče se telo: biološke značilnosti staranja;
 3. podobe starosti glede na spol;
 4. politični, družbeni in kulturni, pravni in ekonomski pomeni starosti;
 5. individualne percepcije procesa staranja in starosti ter konstrukcija novih identitet.

 

Vodja projekta

 

Dr. Urška Bratož, znanstvena sodelavka (ZRS Koper, Inštitut za zgodovinske študije, šifra raziskovalke 27531)

Sodelavci projekta

Dr. Dragica Čeč (ZRS Koper, šifra raziskovalca 27937)

Dr. Borut Klabjan (ZRS Koper, šifra raziskovalca 24376)

Dr. Gašper Mithans (ZRS Koper, šifra raziskovalca 29463)

Dr. Tomislav Vignjević (ZRS Koper, šifra raziskovalca 21752)

Dr. Tilen Glavina (ZRS Koper, šifra raziskovalca 33310)

Dr. Rok Svetlič, (ZRS Koper, šifra raziskovalca 21580)

Dr. Claudio Povolo, (ZRS Koper, šifra raziskovalca 51825)

Dr. Vojko Pavin, (ZRS Koper, šifra raziskovalca 52494)

Dr. Matic Batič (ZRS Koper, šifra raziskovalca 38227)

Alenka Obid (ZRS Koper, šifra raziskovalca 23810)

Dr. Andrej Studen (INZ, šifra raziskovalca 10673)

Dr. Meta Remec (INZ, šifra raziskovalca 30894)

Dr. Katarina Keber (ZRC SAZU, šifra raziskovalca 24476)

Pregled realizacije

1. Raziskovalni načrt

Prvi sestanek projektne skupine (18. 9. 2020) – uskladitev delovnih nalog, zasnova raziskovalnih smernic

2. Empirične raziskave

3. Rezultati projekta

  1. Objave
  2. Dogodki
  3. Zanimivosti iz raziskovalnega gradiva