INFRASTRUKTURNI PROGRAM

Pomembne del aktivnosti ZRS Koper je infrastrukturni program, ki ga izvajamo v več organizacijskih enotah, ki se med sabo razlikujejo predvsem po vsebinski plati pa tudi po načinu in obsegu aktivnosti, ki jih izvajajo. Nekatere so ozko povezane z matičnimi raziskovalnimi skupinami/inštituti, iz katerih so izšle, spet druge pa svojo podporno dejavnost izvajajo za vse raziskovalne skupine ZRS Koper in tudi širše. Večina aktivnosti, ki jih izvajajo, sodi predvsem v podporo raziskovalnemu delu, redno pa vsebuje tudi elemente instrumentalne podpore z opremo večje vrednosti.

Izvajanje infrastrukturne dejavnosti ZRS Koper sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Infrastrukturna skupina ZRS Koper

Infrastrukturna skupina ZRS Koper, izvaja infrastrukturno podporo znanstvenoraziskovalnemu delu v osmih organizacijskih enotah:

 1. Center mediteranskih kultur
 2. Laboratorij inštituta za oljkarstvo
 3. Mediteranski center zdravja
 4. Laboratorij IKARUS
 5. Center za informacijsko in infrastrukturno podporo raziskovanju
 6. Center za raziskovanje javnega mnenja
 7. Založba Annales ZRS Koper
 8. Center za beneško zgodovino in kulturno dediščino

Evidenčna številka ARRSI0-0052

Obdobje: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2021

Vodja: Peter Čerče

RAZISKOVALNA OPREMA

Arhiv spomina 2

Arhiv spomina” je infrastrukturni projekt ZRS Koper, s katerim želimo dolgoročno rešiti problematiko zajemanja, hranjenja in diseminacije raziskovalnih podatkov, pridobljenih med znanstveno-raziskovalnim delom. Sestavlja ga sklop strojne opreme (virtualizirana strežniška platforma s pripadajočo programsko opremo), ki omogoča mrežni dostop za potrebe vnosa, obdelave in arhiviranja raziskovalnih podatkov. Strojna oprema je virtualizirana s Hyper-V produktom in je optimizirana, preizkušena in certificirana za širok nabor strojne opreme, operacijskih sistemov in aplikacij. Postavitev osnovnega virtualnega okolja je zasnovana na način, da omogoča stopenjsko nadgradnjo glede na potrebe po razpoložljivih kapacitetah. Varnostno arhiviranje je vodeno z aplikacijo Altaro.

Celoten sistem (strežniški, diskovni in napajalni del) je zasnovan na način, da zagotavlja podvojevanje (redundanco) in omogoča dostop do podatkov tudi v primerih, ko kateri od delov sistema odpove.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 17.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Peter Čerče, vodja CIIPR

SMIP platforma za digitalizacijo raziskovanja

SMIP platforma za digitalizacijo raziskovanja” ZRS Koper je sklop informacijskih orodij in gradnikov s katerimi vzpostavljamo namenske aplikacije za beleženje in sprotno obdelavo podatkov prejetih v realnem času. Namenjen je nadzoru, upravljanju in integraciji različnih krmilnih naprav v skupen ekosistem interneta stvari. Omogoča povezovanje večjega števila pametnih naprav, uporabnikov in aplikacij v oblaku.

ZRS Digitalna platforma ter SMIP cloud sta nameščena na strežnikih ZRS. Dostop do platforme je omogočen registriranim uporabnikom z varnimi povezavami. Ustvarjenih je več skupin uporabnikov z različnimi vlogami v sistemu.

Poleg uporabnih aplikativnih rešitev je morda še najbolj pomembno dejstvo, da je ZRS Koper z namestitvijo tega sklopa prešel na centraliziran sistem za zajem in hrambo podatkov. Platforma omogoča sistematizirano vodenje zgodovinskih podatkov, varnost podatkov in enostavno ter nadzorovano deljenje raziskovalnih podatkov med raziskovalci zunanjimi partnerji ter zainteresirano javnostjo. Administracija novih uporabniških računov je v domeni ZRS Koper kar omogoča nadzorovano dodajanje novih uporabnikov z različnimi pravicami in nivoji dostopa.

Na digitalni IoT platformi SMIP se podatkovni viri samodejno osvežujejo prek spletnih storitev agrometeorološke mreže in Gozdarskega inštituta. Razskovalcem ZRS Koper omogočajo analize in statistične obdelave vedno svežih podatkov brez potrebe po ročnem prenašanju podatkov. Prikaz podatkov iz meteoroloških postaj

Obrazec - Testi telesne pripravljenosti za starejšeKoncept rešitve prek standardiziranih obrazcev omogoča enostavno dodajanje novih vrst podatkov, s katerimi se bodo raziskovalci srečevali v prihodnje. Primeren je tudi za implementacijo v vsakodnevne procese, ki se znotraj ekosistema ZRS Koper odvijajo v drugih segmentih delovanja.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 18.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Peter Čerče, vodja CIIPR

Tekočinski kromatograf HPLC Agilent 1100

Tekočinski kromatograf je namenjen raziskavam in rednemu spremljanju kakovostnih parametrov oljk in oljčnega olja. Z njim preučujemo biofenolno sestavo, tokoferole, sestavo maščobnih kislin, hlapne substance ter potvorbe oljčnega olja.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Erika Bešter

Plinski kromatograf 7890B GERSTEL

Plinski kromatograf je namenjen raziskavam in rednemu spremljanju kakovostnih parametrov olj.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 17.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Erika Bešter

Odskočna deska Kistler

Sistem je namenjen merjenju eksplozivne odrivne moči različnih vrst vertikalnih skokov, ravnotežja in zajemu kinetičnih parametrov koraka med hojo in tekom.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 17.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Uroš Marušič, vodja Laboratorija IKARUS

Skrbnik raziskovalne opreme: Matej Kleva

 

TMG MWave modul tenziomiogram

Sistem je namenjen merjenju funkcionalne in lateralne asimetrije v hitrosti krčenja mišic in njihovega tonusa.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Armin Paravlić

Sistem za analizo mišične učinkovitosti in funkcionalnosti

Sklop raziskovalne opreme vsebuje štiri sisteme za celovito analizo gibanja človeka:

 1. sistem za meritev gibljivosti posameznih segmentov človekovega telesa v 3D prostoru;
 2. sistem za meritev eksplozivne moči celotnega telesa;
 3. sistem za merjenje ravnotežja;
 4. sistem za merjenje kognitivno-motorične učinkovitosti.

Oprema tako predstavlja posebnost na področju analize gibanja, saj združuje merjenja kognitivno-gibalnega stika in tako omogoča spremljanje motoričnega razvoja, snovanje in spremljanje individualnih prilagoditev treninga ter intervencij

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 17.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Uroš Marušič, vodja Laboratorija IKARUS

Skrbnik raziskovalne opreme: Matej Kleva

 

Sistem za analizo zmogljivosti

Sklop raziskovalne opreme vsebuje sisteme za celovito analizo gibanja človeka:

 1. cikloergometer Monark Cycle Ergometer LC6 za merjenje vzdržljivosti telesa;
 2. senzor srčne frekvence Polar team;
 3. sistem Lactate Scout za merjenje laktata (mlečne kisline) oz. laktatnega praga;
 4. sistem fotocelic Bean Trainer – Athlete set za natančno merjenje časa v športu (testiranje hitrosti in agilnosti);
 5. bioelektrična impedanca Akern BIA101 za celostno analizo telesne sestave.

Oprema je namenjena za ocenjevanje športnikove telesne zmogljivosti z vidika vzdržljivosti, hitrosti in agilnosti, kot tudi za ocenjevanje telesne sestave.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 18.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Uroš Marušič, vodja Laboratorija IKARUS

Skrbnik raziskovalne opreme: Matej Kleva

Naprava za merjenje telesne sestave

Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA) Lunar Prodigy Pro:

DXA naprave predstavljajo zlati standard merjenja telesne sestave (Dual-energy X-ray Absorptiometry), ki delujejo na osnovi rentgenskih žarkov z dvojno energijo. Med seboj se razlikujejo po velikosti, hitrosti, ločljivosti, prenosljivosti, ipd. V Laboratoriju IKARUS uporabljamo visoko ločljivo napravo Lunar Prodigy Pro – P11 Full size z nameščenimi dodatnimi programskimi opcijami ‘Advanced Body Comp’ ter ‘Sarcopenia’. Naprava je primerna za spremljanje sestave celega telesa. Na podlagi izmerjenih podatkov lahko v laboratoriju načrtujemo ustrezno preventivno obravnavo.

Merjenje je izvedeno hitro in natančno, količina sevanja med merjenjem pa je minimalna.

Glavne funkcionalne lastnosti naprave so:

 • Analiza celega telesa ali po posameznih segmentih
 • Podrobna analiza izbranih regij
 • Referenčne vrednosti za različne starostne populacije
 • Merjenje metabolne presnove, količne vode (znotraj- in zunaj-celične)
 • Poročanje v različnih oblikah z možnostjo longitudinalnega spremljanja
 • Klasifikacija sarkopenije, osteopenije, osteoporoze
 • izvoz podatkov v formatu “High resolution”.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 18.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Uroš Marušič, vodja Laboratorija IKARUS

Skrbnik raziskovalne opreme: Matej Kleva

Mreža agro-meteoroloških postaj

Mreža agro-meteoroloških postaj zajema 3 meteorološke (vremenske) postaje ter programsko opremo za prenos podatkov.

Merilne postaje Adcon GPRS/UMTS za prenos podatkov, s solarnim modulom, merilnikom padavin, senzorjem za merjenje omočenosti lista, kombiniranim senzorjem za merjenje vode in temperature v tleh , kombiniranim senzorjem za merjene temperature in relativne zračne vlage, kombiniranim senzorjem za merjenje hitrosti in smeri vetra ter merilnikom sončnega obsevanja.

Sklop meteoroloških postaj omogoča nadgradnjo in posodobitev mreže za fitosanitarni monitoring, ki je bila vzpostavljena v letu 2005. Vzpostavljena mreža je temelj za izvedbo raziskav na področju zdravstvenega varstva rastlin, namakanja, klimatskih sprememb ter okolijskih pogojev za pridelavo rastlin. Posredno pa omogoča tudi razvoj in optimizacijo ustreznih tehnologij pridelave ter razvoj napovedovalnih modelov.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 18.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Maja Podgornik, predstojnica Inštituta za oljkarstvo

Skrbnik raziskovalne opreme: Jakob Fantinič

Visokozmogljiv tekočinski kromatograf (HPLC) z binarno črpalko za delo pri tlakih do 600 bar z DAD, RID in FLD detektorji Agilent 1260 Infinity II LC

Tekočinski kromatograf (HPLC) z binarno črpalko za delo pri tlakih do 600 bar z DAD, RID in FLD detektorji Agilent 1260 Infinity II LC je namenjen raziskavam in rednemu spremljanju kakovostnih parametrov olj.

Tekočinski kromatograf (HPLC) Agilent 1260 Infinity II LC z UV detektorjem z vrsto diod, z detektorjem lomnega količnika in fluorescenčnim detektorjem. Vsebuje sistem za detekcijo puščanja (ang. leak detection) in omogoča delo v pH območju od pH 2,5 do pH 9,5 ter pri tlakih do 600 bar pri pretokih do 5 mL/min (± 1 %) ob stabilnosti retencijskih časov (RT) ≤ 0.07 % RSD.

Zanesljivo (< ± 0.4 %) in ponovljivo (< 0.15 % RSD RT) mešanje mobilnih faz pri visokem tlaku (v celotnem območju od 0 % do 100 %) je zagotovljeno z dvema črpalnima glavama, na katerih je možno izbiranje med dvema alternativnima mobilnima fazama, z mrtvim volumnom hidravličnih komponent ≤ 120 mL.

V termostatiran (4 °C – 40 °C, ±2 °C) prostor za vzorce je možno namestiti najmanj 200 2ml vijal oziroma vsaj štiri mikrotitrne plošče (96 ali 384 mest).

V HPLC sistem je možno vgraditi 4 kolone dolžine 30 cm, ali 6 kolon dolžine do 10 cm ter omogočiti dve neodvisni temperaturni zoni (krmiljeni znotraj analitske metode) v temperaturnem območju vsaj od 10 °C pod sobno temperaturo do 85 °C (< ±0,5 °C), s stabilnostjo znotraj meje < ±0,12 °C.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 18.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Erika Bešter

UV VIS spektrometer Lambda 365 PerkinElmer

UV VIS spektrometer Lambda 365 z ES programsko opremo

Lambda 365 je dvožarkovni spektrometer, ki pokriva območje med 190 nm in 1100 nm in uporablja variabilno resolucijo z možnostjo izbire med 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm in 20 nm režo. V celoti njegovo delovanje usmerja računalnik s programsko opremo UV WinLab, ki omogoča kontrolo spektrometra in dodatkov, snemanje spektrov, programiranje valovnih dolžin, fleksibilne kvantitativne meritve koncentracij, kot tudi kinetične meritve in obdelavo njihovih rezultatov. UVWinLab ES programska oprema za spektrometer LAMBDA 365, je skladna z določili 21 cfr part 11.

Spektrometer ima vmesnik za kontrolo dodatkov kot so linearni transporter, peristaltska črpalka in avtomatski vzorčevalnik. Natančni monokromator (holografska uklonska mrežica z 1053 linijami na mm) omogoča snemanje spektrov s hitrostmi do 3000 nm/min, snemanje v načinih % T, A, prvi, drugi, tretji ali četrti odvod, koncentracija ali energija. Kinetične eksperimente navadno merimo pri eni valovni dolžini, spektrometer pa omogoča tudi programiranje valovnih dolžin z izračunom razlike ali količnika ter kvantitavno analizo pri eni, dveh ali treh valovnih dolžinah, multistandardno kalibracijo in fleksibilno optimizacijo kalibracijske krivulje.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 18.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: dr. Erika Bešter

STORITVE

Javnomnenjske raziskave

Merjenje stališč, mnenj, vrednot oziroma odnosa prebivalstva do različnih aktualnih družbeno-političnih vprašanj (kakovost življenja, spremembe v lokalnem okolju, referendumske odločitve, napovedi volilnih izidov na lokalni in državni ravni ipd.)

Izvajalec: Center za raziskovanje javnega mnenja

Kontakt: zorana.medaric@zrs-kp.si

Raziskave potrošnikov

Merjenje in spremljanje zadovoljstva potrošnikov, proučevanje nakupovalnih namenov, življenjskega sloga, stališč potrošnikov ipd.

Izvajalec: Center za raziskovanje javnega mnenja

Kontakt: zorana.medaric@zrs-kp.si

Raziskave ugleda podjetja, blagovnih znamk, izdelkov in storitev

Merjenje in spremljanje ugleda podjetja, blagovnih znamk, izdelkov in storitev ter zadovoljstva kupcev z njimi, merjenje lojalnosti blagovnim znamkam, raziskave testiranja primernosti embalaže, imen izdelkov idr.

Izvajalec: Center za raziskovanje javnega mnenja

Kontakt: zorana.medaric@zrs-kp.si