DRUGI PROJEKTI

ZRS Koper raziskovalno sodeluje s številnimi javnimi zavodi, inštituti, društvi in gospodarskimi družbami ter nudi ključno infrastrukturno in raziskovalno podporo delu nekaterih vladnih služb v okviru ministrstev in agencij.

PROJEKTI V TEKU

Medsebojno sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog oljkarstva

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog s področja oljkarstva

Vrsta sodelovanja: pogodba o sodelovanju

Partnerska organizacija: Vinakoper d.o.o.

Trajanje projekta ali aktivnosti: do preklica pogodbe

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog oljkarstva in nacionalnih ter mednarodnih projektih. Najem oljčnega nasada in odvzem rastlinskega materiala za analize. Izvajanje tehnoloških preskusov v oljčniku in prenos znanj.

Medsebojno sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog oljkarstva

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog s področja oljkarstva

Vrsta sodelovanja: pogodba o sodelovanju

Partnerska organizacija: Kmetijska zadruga Agraria Koper z.o.o.

Trajanje projekta ali aktivnosti: do preklica pogodbe

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog in sodelovanje pri nacionalnih ter mednarodnih projektih na področjih KZ Agraria Koper.

Sodelovanje pri opravljanju javne službe strokovnih nalog s področja oljkarstva

Sodelovanje pri opravljanju javne službe strokovnih nalog s področja oljkarstva

Vrsta sodelovanja: pogodba o sodelovanju

Partnerska organizacija: Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Trajanje projekta ali aktivnosti: 2018 – 2025

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Sodelovanje na strokovnih nalogah s področja genetike v skladu z letnim programom usklajenim z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Sodelovanje pri opravljanju javne službe strokovnih nalog s področja oljkarstva

Sodelovanje pri opravljanju javne službe strokovnih nalog s področja oljkarstva

Vrsta sodelovanja: pogodba o sodelovanju

Partnerska organizacija: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZ Nova Gorica

Trajanje projekta ali aktivnosti: 2018 – 2024

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Sodelovanje pri strokovnih nalogah s področja agronomskih ved v skladu z letnim programom usklajenim z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog oljkarstva

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog s področja oljkarstva

Vrsta sodelovanja: pogodba o sodelovanju

Partnerska organizacija: Župnija Izola

Trajanje projekta ali aktivnosti: 2017 – 2025

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog oljkarstva in nacionalnih ter mednarodnih projektih. Najem oljčnega nasada in odvzem rastlinskega materiala za analize. Izvajanje tehnoloških preskusov v oljčniku in prenos znanj.

Razvoj kadrov v športu

Razvoj kadrov v športu

Vrsta sodelovanja: konzorcijska pogodba

Vir financiranja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Trajanje projekta ali aktivnosti: 2016 – 2022

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za kineziološke raziskave

Izvedba projetka “Razvoj kadrov v športu”.

IQ DOM - Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu

IQ DOM – Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu

Vrsta sodelovanja: pogodba o razvojno raziskovalnem sodelovanju

Partnerska organizacija: Alples, industrija pohištva, d.d. , Železniki

Trajanje projekta ali aktivnosti: 31. 1. 2019

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za kineziološke raziskave

Razvojno raziskovalno delo v okviru programa “Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu – IQ DOM”. Testiranje emocijskih učinkov pohištva.

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

Določitev parametrov iz veljavne uradno potrjene specifikacije za zaščiteno živilo z označbo porekla Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

Vrsta sodelovanja: letna pogodba

Partnerska organizacija: Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvun KON-CERT

Trajanje projekta / aktivnosti: 2017-2018

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Storitev izvedbe analiz kakovosti slovenskega oljčnega olja

Storitev izvedbe analiz kakovosti slovenskega oljčnega olja

Vrsta sodelovanja: pogodba o spremljanju kakovosti oljčnega olja v letih 2017, 2016, 2015, 2014

Partnerska organizacija: MKGP- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Trajanje projekta ali aktivnosti: 2014 – 2018

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Spremljanje kakovosti in sortnih značilnosti slovenskega oljčnega olja ter ugotavljanje različnih vplivov na kakovost oljčnega olja.

Preverjanje skladnosti vzorcev oljčnega olja

Preverjanje skladnosti vzorcev oljčnega olja v skladu s potrjeno specifikacijo za zaščiteno živilo z označbo porekla Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

Vrsta sodelovanja: letna pogodba 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

Partnerska organizacija: Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvun KON-CERT

Trajanje projekta ali aktivnosti: 2014 – 2018

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Izvedba preskusov oljčnega olja v skladu z veljavno specifikacijo za olja ZOP.

ZAKLJUČENI PROJEKTI

Življenje starejših krajanov v Občini Ankaran

Življenje starejših krajanov v Občini Ankaran

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Občina Ankaran

Trajanje projekta ali aktivnosti: oktober 2018 – februar 2019

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Prilagojenost prostora in storitev za starejše ljudi v njihovih domačih bivalnih okoljih

Prilagojenost prostora in storitev za starejše ljudi v njihovih domačih bivalnih okoljih v Sloveniji

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Urbanistični inštitut Slovenije

Trajanje projekta ali aktivnosti: december 2018

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Lokalne volitve MOK

Telefonska raziskava o lokalnih volitvah v Mestni občini Koper

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Mestna občina Koper

Trajanje projekta ali aktivnosti: oktober – november 2018

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Telefonska raziskava o lokalnih volitvah za potrebe Mestne občine Koper.

Kompetence, znanja in veščine za referenčne poklice v sektorju informacijske in komunikacijske tehnologije

Napovedi potreb po ključnih kompetencah, znanjih in veščinah za referenčne poklice v sektorju informacijske in komunikacijske tehnologije

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Zavod RS za zaposlovanje

Trajanje projekta ali aktivnosti: junij – oktober 2018

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Lokalne volitve

Lokalne volitve

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Občina Piran

Trajanje projekta ali aktivnosti: september 2018

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Raziskava o lokalnih volitvah za potrebe Občine Piran.

Zaposljivost diplomantov Fakultete za dizajn

Zaposljivost diplomantov Fakultete za dizajn

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Fakulteta za dizajn

Trajanje projekta ali aktivnosti: april – junij 2018

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Raziskava o zaposljivosti diplomantov Fakultete za dizajn.

Merjenje zadovoljstva različnih javnosti s sodstvom

Merjenje zadovoljstva različnih javnosti s sodstvom

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Trajanje projekta ali aktivnosti: november 2017 – junij 2018

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Javnomnenjska raziskava / merjenje zadovoljstva različnih javnosti s sodstvom. Rezultati raziskav so dostopni na spletnih straneh sodišča TUKAJ.