DRUGI PROJEKTI

ZRS Koper raziskovalno sodeluje s številnimi javnimi zavodi, inštituti, društvi in gospodarskimi družbami ter nudi ključno infrastrukturno in raziskovalno podporo delu nekaterih vladnih služb v okviru ministrstev in agencij.

PROJEKTI V TEKU

KOREOLJKA - določitev lokacije korenin oljke

Program sofinanciranja: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije –  Študentski inovativni projekt za družbeno korist – ŠIPK  2016 – 2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020

Začetek izvajanja projekta: 1. 1. 2020 – 30. 4. 2020

Nosilec projekta na ZRS Koper: dr. Maja Podgornik

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

V Sloveniji je pridelava oljk (Olea europaea L.) v zadnjem desetletju vse pomembnejša in obseg oljčnikov se povečuje. S trenutnimi 2300 ha presega površino jablan, ki so najbolj zastopana sadna vrsta v Sloveniji. Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre ZOP (zaščitena označba porekla) je prvi slovenski proizvod, leta 2007 vpisan v EU register zaščitenih označb. Slovenska Istra je bila v letu 2019 že tretje leto zapored proglašena za najboljšo destinacijo za deviška oljčna olja na svetu, kar pomeni velik potencial pri nadaljnjem razvoju oljkarstva v Sloveniji.

Oljka je zelo odporna na sušo, kar je ena od njenih pomembnih lastnosti, a hkrati je tudi dobro odzivna na namakanje. V Slovenski Istri se soočamo s trajnim pomanjkanjem vodnih virov za namakanje in vsako namakanje je potrebno načrtovati skrbno s čim večjo učinkovitostjo rabe vode. Zaradi podnebnih sprememb in pritiskov na vodne vire je potreba po učinkovitejši rabi vode v kmetijstvu postala akutna. EU zakonodaja, preko Okvirne vodne direktive, teži k cilju trajnostnega urejanja voda in še posebej k učinkovitejši rabi oz. manjši porabi vode. Ena pomembnih informacij pri natančnem namakanju, ki je osnova za bolj trajnostno naravnano rabo vode pri namakanju, je lokacija oz. razširjenost korenin namakane rastline.

Cilj projekta je ugotoviti primernost neinvazivnih metod za ugotavljanje arhitekture oljčnih korenin v pogojih naravnih danosti Slovenske Istre. Pomembna značilnost območja je relativno velika količina padavin v primerjavi z ostalimi lokacijami, kjer gojijo oljke, in flišna kamninska osnova, ki je vzrok velike heterogenosti tal v oljčnikih. S pomočjo izbranih neinvazivnih meritev (npr. z georadarjem) bomo na primeru izbrane oljke določili arhitekturo korenin. V nadaljevanju bomo oljko izkopali z arheološkimi metodami izkopa in verificirali rezultate neinvazivnih metod. Hkrati bomo evidentirali heterogenost tal na flišni kamninski osnovi in vpliv rastlinskih korenin na spreminjanje talnega profila.

This slideshow requires JavaScript.

Medsebojno sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog oljkarstva

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog s področja oljkarstva

Vrsta sodelovanja: pogodba o sodelovanju

Partnerska organizacija: Vinakoper d.o.o.

Trajanje projekta ali aktivnosti: do preklica pogodbe

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog oljkarstva in nacionalnih ter mednarodnih projektih. Najem oljčnega nasada in odvzem rastlinskega materiala za analize. Izvajanje tehnoloških preskusov v oljčniku in prenos znanj.

Medsebojno sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog oljkarstva

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog s področja oljkarstva

Vrsta sodelovanja: pogodba o sodelovanju

Partnerska organizacija: Kmetijska zadruga Agraria Koper z.o.o.

Trajanje projekta ali aktivnosti: do preklica pogodbe

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog in sodelovanje pri nacionalnih ter mednarodnih projektih na področjih KZ Agraria Koper.

Sodelovanje pri opravljanju javne službe strokovnih nalog s področja oljkarstva

Sodelovanje pri opravljanju javne službe strokovnih nalog s področja oljkarstva

Vrsta sodelovanja: pogodba o sodelovanju

Partnerska organizacija: Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Trajanje projekta ali aktivnosti: 2018 – 2025

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Sodelovanje na strokovnih nalogah s področja genetike v skladu z letnim programom usklajenim z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Sodelovanje pri opravljanju javne službe strokovnih nalog s področja oljkarstva

Sodelovanje pri opravljanju javne službe strokovnih nalog s področja oljkarstva

Vrsta sodelovanja: pogodba o sodelovanju

Partnerska organizacija: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZ Nova Gorica

Trajanje projekta ali aktivnosti: 2018 – 2024

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Sodelovanje pri strokovnih nalogah s področja agronomskih ved v skladu z letnim programom usklajenim z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog oljkarstva

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog s področja oljkarstva

Vrsta sodelovanja: pogodba o sodelovanju

Partnerska organizacija: Župnija Izola

Trajanje projekta ali aktivnosti: 2017 – 2025

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog oljkarstva in nacionalnih ter mednarodnih projektih. Najem oljčnega nasada in odvzem rastlinskega materiala za analize. Izvajanje tehnoloških preskusov v oljčniku in prenos znanj.

Razvoj kadrov v športu

Razvoj kadrov v športu

Vrsta sodelovanja: konzorcijska pogodba

Vir financiranja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Trajanje projekta ali aktivnosti: 2016 – 2022

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za kineziološke raziskave

Izvedba projetka “Razvoj kadrov v športu”.

IQ DOM - Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu

IQ DOM – Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu

Vrsta sodelovanja: pogodba o razvojno raziskovalnem sodelovanju

Partnerska organizacija: Alples, industrija pohištva, d.d. , Železniki

Trajanje projekta ali aktivnosti: 31. 1. 2019

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za kineziološke raziskave

Razvojno raziskovalno delo v okviru programa “Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu – IQ DOM”. Testiranje emocijskih učinkov pohištva.

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

Določitev parametrov iz veljavne uradno potrjene specifikacije za zaščiteno živilo z označbo porekla Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

Vrsta sodelovanja: letna pogodba

Partnerska organizacija: Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvun KON-CERT

Trajanje projekta / aktivnosti: 2017-2018

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Storitev izvedbe analiz kakovosti slovenskega oljčnega olja

Storitev izvedbe analiz kakovosti slovenskega oljčnega olja

Vrsta sodelovanja: pogodba o spremljanju kakovosti oljčnega olja v letih 2017, 2016, 2015, 2014

Partnerska organizacija: MKGP- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Trajanje projekta ali aktivnosti: 2014 – 2018

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Spremljanje kakovosti in sortnih značilnosti slovenskega oljčnega olja ter ugotavljanje različnih vplivov na kakovost oljčnega olja.

Preverjanje skladnosti vzorcev oljčnega olja

Preverjanje skladnosti vzorcev oljčnega olja v skladu s potrjeno specifikacijo za zaščiteno živilo z označbo porekla Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

Vrsta sodelovanja: letna pogodba 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

Partnerska organizacija: Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvun KON-CERT

Trajanje projekta ali aktivnosti: 2014 – 2018

Sodelujoči inštitut ZRS Koper: Inštitut za oljkarstvo

Izvedba preskusov oljčnega olja v skladu z veljavno specifikacijo za olja ZOP.

ZAKLJUČENI PROJEKTI

Življenje starejših krajanov v Občini Ankaran

Življenje starejših krajanov v Občini Ankaran

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Občina Ankaran

Trajanje projekta ali aktivnosti: oktober 2018 – februar 2019

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Prilagojenost prostora in storitev za starejše ljudi v njihovih domačih bivalnih okoljih

Prilagojenost prostora in storitev za starejše ljudi v njihovih domačih bivalnih okoljih v Sloveniji

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Urbanistični inštitut Slovenije

Trajanje projekta ali aktivnosti: december 2018

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Lokalne volitve MOK

Telefonska raziskava o lokalnih volitvah v Mestni občini Koper

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Mestna občina Koper

Trajanje projekta ali aktivnosti: oktober – november 2018

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Telefonska raziskava o lokalnih volitvah za potrebe Mestne občine Koper.

Kompetence, znanja in veščine za referenčne poklice v sektorju informacijske in komunikacijske tehnologije

Napovedi potreb po ključnih kompetencah, znanjih in veščinah za referenčne poklice v sektorju informacijske in komunikacijske tehnologije

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Zavod RS za zaposlovanje

Trajanje projekta ali aktivnosti: junij – oktober 2018

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Lokalne volitve

Lokalne volitve

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Občina Piran

Trajanje projekta ali aktivnosti: september 2018

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Raziskava o lokalnih volitvah za potrebe Občine Piran.

Zaposljivost diplomantov Fakultete za dizajn

Zaposljivost diplomantov Fakultete za dizajn

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Fakulteta za dizajn

Trajanje projekta ali aktivnosti: april – junij 2018

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Raziskava o zaposljivosti diplomantov Fakultete za dizajn.

Merjenje zadovoljstva različnih javnosti s sodstvom

Merjenje zadovoljstva različnih javnosti s sodstvom

Vrsta sodelovanja: tržni projekt

Naročnik: Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Trajanje projekta ali aktivnosti: november 2017 – junij 2018

Sodelujoči inštitut ali enota ZRS Koper: Center za raziskovanje javnega mnenja

Javnomnenjska raziskava / merjenje zadovoljstva različnih javnosti s sodstvom. Rezultati raziskav so dostopni na spletnih straneh sodišča TUKAJ.