PREDSTAVITEV

Pravni inštitut je bil ustanovljen leta 2010 z namenom obogatitve znanstvenih področij, ki jih pokriva ZRS Koper s svojimi številnimi inštituti. V prvi fazi razvoja se je tematsko naslonil na temeljni raziskovalni projekt ARRS »Korporativno upravljanje kot orodje za premagovanje svetovne gospodarske in finančne krize«, kar je narekovalo raziskovanje na vmesnem polju med pravnimi in ekonomskimi znanostmi. Prihodnji razvoj inštituta bo začrtal interdisciplinarni pristop k fenomenu prava, ki ga omogoča povezovanje z ostalimi inštituti v okviru ZRS Koper, zlasti z raziskovalnim delom Inštituta za filozofske študije, Inštituta za družboslovne študije, Inštituta za zgodovinske študije, Inštituta za jezikoslovne študije in drugih.

dr. Rok Svetlič, znanstveni svetnik

Raziskovalna področja

  • filozofija prava
  • pravo človekovih pravic in svoboščin
  • interpretacija ustavnih pravic
  • medijsko pravo
  • pravna zgodovina
  • pravne spomenice nastale na ozemlju današnje države
  • sociologija prava
  • pravna regulacija statusa avtohtonih manjšin
  • pravo v medkulturnem okolju
  • pravo in jezik

Kompetence in dosežki

V okviru temeljnega raziskovalnega projekta ARRS Korporativno upravljanje kot orodje za premagovanje svetovne gospodarske in finančne krize so raziskovalci pripravili številne predloge za sistemske spremembe na področju korporativnega upravljanja gospodarskih družb v javni in zasebni lasti, bančnega in javnega sektorja kot tudi na področju človekovih pravic in manjšin. Z vsebinami iz prvega dela temeljnega raziskovalnega projekta je bil izdan zbornik z naslovom, ki ustreza naslovu temeljnega projekta.

Predstojnik: dr. Rok Svetlič, znanstveni svetnik

E-naslov: info@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 00

SODELAVCI

Pravni inštitut

dr. Bohinc Rado

znanstveni svetnik
Phone: +386 5 663 77 00
Pravni inštitut

dr. Jakulin Vid

znanstveni svetnik
Phone: +386 5 663 77 00
Pravni inštitut

dr. Ruparčič Jože

asistent z doktoratom
Phone: +386 5 663 77 00
Pravni inštitut

dr. Svetlič Rok

znanstveni svetnik
predstojnik inštituta
Phone: +386 5 663 77 00

RAZISKOVALNI PROJEKTI V TEKU

Teorija kazni in demokratična kultura v Sloveniji (J5-9342)

Projekt je posvečen analizi, razumetju in soočanju z defektom v slovenski demokratični kulturi, ki se manifestira na področju kazenske politike. Projekt najprej pristopi k genealogiji te dezorientacije. Najde jo v 1) duhovni dinamiki celotne povojne Evrope, ki jo je zaznamovalo tekmovanje med dvema pretendentoma za najpopolnejšo družbeno ureditev, in 2) geografski legi Slovenije, iz česar je izhajala izjemna kompetitivnost Slovenije v odnosu do Zahoda. In prav v primeru kriminalitetne politike se je ponudila priložnost, da Slovenija razvije sistem, ki bo izgledal superioren ne le po socialističnih merilih, pač pa tudi po naprednih merilih, ki so se tedaj razvijala na Zahodu. Cilj projekta je afirmirati demokratično kulturo skozi legitimacijo kazni. Kazen je fenomen, ki na prvi pogled predstavlja kontrapunkt sodobni državi, ki v ospredje postavlja skrb za blagor, varnost, razvoj posameznikov. Če legitimnost demokratične ureditve dokažemo tukaj, jo dokažemo po njenem celotnem organizmu.

 

Evidenčna številka ARRS: J5-9342

Obdobje: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021

Vodja: dr. Rok Svetlič

Nosilec projekta: ZRS Koper, Pravni inštitut

Spletna stran projekta