PREDSTAVITEV

Center za upravljanje projektov (CUP) je infrastrukturna enota, ki sodeluje z ostalimi organizacijskimi enotami ZRS Koper in je osrednje stičišče uspešnega pristopa k upravljanju mednarodnih in nacionalnih EU projektov ZRS Koper. Glavna naloga CUP-a je nuditi ustrezne in pravočasne informacije, podporo in rešitve s področja projektov tako raziskovalnim inštitutom znotraj organizacije kot tudi deležnikom projektov, pri katerih ZRS Koper sodeluje. CUP je bil vzpostavljen leta 2010 s ciljem večje uspešnosti pri kandidiranju na mednarodne razpise in večje učinkovitosti pri izvajanju projektov.

Ključne dejavnosti CUP-a potekajo v več fazah. Pri prepoznavanju in podpori uresničevanju projektnih idej CUP sodeluje z raziskovalnimi inštituti. V ta namen spremlja mednarodne in nacionalne EU programe ter razpise z namenom nudenja aktualnih informacij za sprejemanje optimalnih odločitev za izdelavo kakovostnih projektnih prijav. Prav tako nudi podporo pri razvoju projektne logike in strukture projektov. Osrednja naloga CUP-a pa je upravljanje projektov. CUP skrbi za podporo in svetovanje pri izvedbi projektov ter zagotavlja kakovost izvajanja projektov z vodenjem procesov ter izpolnjevanjem administrativnih zahtev. S tem lajša delo projektnim skupinam ter jim pomaga, da učinkoviteje opravljajo svoje delo. CUP tako upravlja s projektno dokumentacijo ter zagotavlja informacije pomembne za podporo učinkovitemu odločanju. Kar se tiče zaključne faze in kapitalizacije rezultatov in znanja; CUP osvojeno znanje ter najboljše pristope iz preteklih projektov nenehno nadgrajuje ter jih na ta način kapitalizira.

Vizija CUP-a je postati pobudnik razvoja kakovosti mednarodne projektne dejavnosti na ZRS Koper. Osrednje vodilo projektnega tima je nuditi strokovno-tehnično pomoč in storitve s področja financ, kontrolinga projektov ter projektnega managementa z namenom povečanja uspešnosti prijav in kakovostnejšega izvajanja mednarodnih projektov na ZRS Koper.

 

Vodja: Tereza Černigoj

E-naslov: cup@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 05

SODELAVKE

Center za upravljanje projektov

Černigoj Tereza

področni sekretar
vodja enote
Phone: +386 5 663 77 00
Center za upravljanje projektov

Ferfila Ariana

področna svetovalka I
Phone: +386 5 663 77 16
Center za upravljanje projektov

Pandev Barbara

področna svetovalka I
Phone: +386 5 663 77 37
Center za upravljanje projektov

Šajn Ana

višja svetovalka področja I
Phone: +386 5 663 77 06
Center za upravljanje projektov

Žlak Boštjan

višji svetovalec področja II
Phone: +386 5 663 77 37

STORITVE

Center za upravljanje projektov ZRS Koper nudi:

  1. Storitve in svetovanje s področja načrtovanja in priprave projektnih predlogov, in sicer:
  • pripravljalne aktivnosti in oblikovanje projektne ideje,
  • načrtovanje priprave projektnega predloga,
  • oblikovanje projektnega partnerstva,
  • priprava finančnega načrta projekta in
  • priprava pravnih aktov za prijavo projekta.
  1. Storitve in svetovanje na področju izvajanja in nadzora mednarodnih projektov, in sicer:
  • finančno izvajanje in management projekta,
  • pravni vidiki izvajanja projekta ter
  • administriranje in koordinacija projektnih partnerjev.

Storitve Centra za upravljanje projektov ZRS Koper zaračunavamo po Ceniku ZRS Koper.