PREDSTAVITEV

Center za upravljanje projektov (CUP) je infrastrukturna enota, ki sodeluje z ostalimi organizacijskimi enotami ZRS Koper in s projektnimi timi v fazi priprave projektnih predlogov kot tudi pri izvajanju mednarodnih projektov in pri razvoju mednarodne projektne dejavnosti ZRS. CUP je bil vzpostavljen leta 2010 s ciljem večje uspešnosti pri kandidiranju na mednarodne razpise in večje učinkovitosti pri izvajanju projektov. V okviru svojega delovanja CUP izvaja naloge, ki so skupne vsem projektom, in sicer na področju financ, kontrolinga projektov, pravne ureditve projektov in projektnega managementa.

Kompetence in dosežki

V dosedanjem delovanju je CUP nudil svoje storitve pri izvajanju številnih projektov v okviru naslednjih programov: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007-2013, OP IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013, Program Jugovzhodna Evropa (SEE), Program IPA Jadranska pobuda, Program Vseživljenjsko učenje ter različnih razpisov Evropske komisije.

Izmed teh velja izpostaviti, da je CUP finančno upravljal, koordiniral in vodil administracijo za dva strateška projekta (SIGMA2 in Shared Culture) v vlogi vodilnega partnerja v skupni vrednosti nad 7 mio €.

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo CUP-a je projektnim timom nuditi specializirano strokovno pomoč in storitve s področij financ in kontrolinga projektov, pravne ureditve projektov in projektnega managementa, z namenom povečanja učinkovitosti ter uspešnosti prijav in izvajanja mednarodnih projektov ZRS Koper.

Vizija CUP-a je postati katalizator razvoja kakovosti mednarodne projektne dejavnosti na ZRS Koper.

Vodja: Tereza Černigoj

E-naslov: cup@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 37

SODELAVKE

Center za upravljanje projektov

Černigoj Tereza

področni sekretar
vodja enote
Phone: +386 5 663 77 00
Center za upravljanje projektov

Jerman Snežana

področna svetovalka III
Phone: +386 5 663 77 26
Center za upravljanje projektov

Pandev Barbara

področna svetovalka I
Phone: +386 5 663 77 37
Center za upravljanje projektov

Rupnik Nives

področna svetovalka I
Phone: +386 5 663 77 06
Center za upravljanje projektov

Šajn Ana

višja svetovalka področja I
Phone: +386 5 663 77 06
Center za upravljanje projektov

Žlak Boštjan

višji svetovalec področja II
Phone: +386 5 663 77 37

STORITVE

Center za upravljanje projektov ZRS Koper nudi:

  1. Storitve in svetovanje s področja načrtovanja in priprave projektnih predlogov, in sicer:
  • pripravljalne aktivnosti in oblikovanje projektne ideje,
  • načrtovanje priprave projektnega predloga,
  • oblikovanje projektnega partnerstva,
  • priprava finančnega načrta projekta in
  • priprava pravnih aktov za prijavo projekta.
  1. Storitve in svetovanje na področju izvajanja in nadzora mednarodnih projektov, in sicer:
  • finančno izvajanje in management projekta,
  • pravni vidiki izvajanja projekta ter
  • administriranje in koordinacija projektnih partnerjev.

Storitve Centra za upravljanje projektov ZRS Koper zaračunavamo po Ceniku ZRS Koper.