PREDSTAVITEV

Splošni cilji Centra mediteranskih kultur (CMK) so spodbujanje znanstvenega sodelovanja in sodelovanja med različnimi interesnimi skupinami ter oblikovanje mreže laboratorijev, raziskovalnih nasadov, poskusnih polj, parkov ter povezovanje sredozemske biodiverzitete in sredozemske prehrane s sredozemskim slogom življenja za potrebe lokalne, čezmejne in mednardodne skupnosti, ter s prenosom znanj prispevati k trajnostnem razvoju lokalnega in regionalnega območja. Delovanje CMK je močno zaživelo v letu 2017, ko je bila v Kampusu Livade v Izoli vzpostavljena nujno potrebna infrastruktura sodobnih raziskovalnih in tehnoloških laboratorijev, vzpostavljen je bil prvi slovenski raziskovalni nasad žižul v Pobegih pri Kopru ter raziskovalni oljčni nasad v Dekanih, kjer proučujemo vplive klimatskih razmer na pridelavo oljk. Osebje enote nadaljuje z vzpostavljanjem poskusnih polj za nadaljnje raziskovanje oljkarstva in ostalih sredozemskih kultur.

Vodja: dr. Milena Bučar Miklavčič

E-naslov: cmk@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 00