PREDSTAVITEV

Center za informacijsko in infrastrukturno podporo raziskovanju (CIIPR) je organizacijska enota, ki nudi infrastrukturno podporo vsem raziskovalnim skupinam ZRS Koper. Enota združuje elemente informacijskega centra, INDOK centra, administrativne podpore pri infrastrukturnih projektih ZRS Koper, vsebinsko pa posega še v instrumentalno podporo pri terenskih raziskavah in kabinetni obdelavi raziskovalnih podatkov. Pri svojem delu redno sodeluje z ostalimi infrastrukturnimi OE, projektno pa tudi z nekaterimi drugimi RO in zavodi. Ključno je delo enote na področju zagotavljanja informacijske podpore pri rednem raziskovalnemu delu, kot tudi v toku pridobivanja in izvajanja različnih raziskovalnih projektov na nacionalnem in mednarodnem nivoju. V svojstvu INDOK centra CIIPR zagotavlja ažurno vključenost matične RO v nacionalne in mednarodne znanstveno-raziskovalne evidence, v zadnjih letih pa aktivno sodeluje pri zagotavljanju skladnosti ZRS Koper z načeli Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020, zagotavlja pomoč pri pripravi RDMP ter pri arhiviranju raziskovalnih podatkov.

V enoti CIIPR skrbimo za informacijsko strežniško infrastrukturo in sodelovanje z vsemi partnerji v zagotavljanju nemotenega in varnega delovanja informacijskega sistema.
Zaradi izrazito multidisciplinarnega značaja raziskovalnega dela raziskovalnih skupin ZRS Koper infrastrukturna podpora, ki jo mora zagotavljati CIIPR, obsega široko paleto storitev v vseh fazah raziskovalnega procesa, od osnovnega a učinkovitega dostopa do svetovnega spleta, preko zajemanja potrebnih raziskovalnih podatkov tako v laboratorijih kot na terenu in na oddaljenih lokacijah, obdelavo zbranih podatkov in gradiva z ustrezno programsko in strojno opremo, prilagojeno specifikam posameznih raziskav, kot tudi hranjenju/arhiviranju. Enota se s tovrstno podporo uspešno vključuje tudi v prijavo najzahtevnejših raziskovalnih projektov v okolju Obzorje 2020.

 

Vodja: Peter Čerče

Email: podpora@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 04

SODELAVCI

Center za informacijsko in infrastrukturno podporo raziskovanju

Martini Massimiliano

vzdrževalec
Phone: +386 41 472 766

RAZISKOVALNA OPREMA VEČJE VREDNOSTI

Arhiv spomina

“Arhiv spomina” je infrastrukturni projekt ZRS Koper, s katerim želimo dolgoročno rešiti problematiko zajemanja, hranjenja in diseminacije podatkov, pridobljenih med znanstveno-raziskovalnim delom. Sestavlja ga sklop strojne opreme (virtualizirana strežniška platforma s pripadajočo programsko opremo), ki omogoča mrežni dostop za potrebe vnosa, obdelave, arhiviranja in diseminacije raziskovalnih podatkov. Strojna oprema je virtualizirana s Hyper-V produktom in je optimizirana, preizkušena in certificirana za širok nabor strojne opreme, operacijskih sistemov in aplikacij. Postavitev osnovnega virtualnega okolja je zasnovana na način, da omogoča stopenjsko nadgradnjo glede na potrebe po razpoložljivih kapacitetah.

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Peter Čerče, vodja CIIPR

Arhiv spomina 2

Arhiv spomina” je infrastrukturni projekt ZRS Koper, s katerim želimo dolgoročno rešiti problematiko zajemanja, hranjenja in diseminacije raziskovalnih podatkov, pridobljenih med znanstveno-raziskovalnim delom. Sestavlja ga sklop strojne opreme (virtualizirana strežniška platforma s pripadajočo programsko opremo), ki omogoča mrežni dostop za potrebe vnosa, obdelave in arhiviranja raziskovalnih podatkov. Strojna oprema je virtualizirana s Hyper-V produktom in je optimizirana, preizkušena in certificirana za širok nabor strojne opreme, operacijskih sistemov in aplikacij. Postavitev osnovnega virtualnega okolja je zasnovana na način, da omogoča stopenjsko nadgradnjo glede na potrebe po razpoložljivih kapacitetah. Varnostno arhiviranje je vodeno z aplikacijo Altaro.

Celoten sistem (strežniški, diskovni in napajalni del) je zasnovan na način, da zagotavlja podvojevanje (redundanco) in omogoča dostop do podatkov tudi v primerih, ko kateri od delov sistema odpove.

 

Nakup raziskovalne opreme je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v okviru razpisa Paket 17.

 

Odgovorna oseba za raziskovalno opremo: Peter Čerče, vodja CIIPR