Uprava ZRS Koper povezuje strokovno in administrativno delo ZRS Koper, pod vodstvom direktorja, pomočnikov direktorja in vodje uprave.

Služba za pravne in kadrovske zadeve

Vodja: Martina Boben Božič,
univ. dipl. prav.
E-naslov:
Martina.Boben.Bozic@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 71


Martina Žerak, dipl. ekon.
E-naslov: 

Martina.Zerak@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 84


Martina Lovrečič, dipl. ekon.
E-naslov:

Martina.Lovrecic@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 17


Služba za finance in kontroling

Vodja: mag. Polona Matekovič
E-naslov:

Polona.Matekovic@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 25


Irena Tozan, mag. prof. andr.
E-naslov:

Irena.Tozan@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 01


Patricia Kompara,

univ. dipl. inž. prom.
E-naslov:

Patricia.Kompara@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 08

Tajništvo in nabavna služba

Vodja: Petra Štefančič,

univ. dipl. ekon.
E-naslov: Petra.Stefancic@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 02


Alenka Kocjančič, dipl. ekon. spec.
E-naslov: Alenka.Kocjancic@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 00


Nika Štravs
E-naslov: Nika.Stravs@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 26


Dušan Omahen
E-naslov: dusan.omahen@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 03

Center za upravljanje projektov

Vodja: Tereza Černigoj,

E-naslov: Tereza.Cernigoj@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 00


Nives Rupnik
E-naslov: Nives.Rupnik@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 06


Barbara Pandev
E-naslov:

Barbara.Pandev@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 37


Matej Milošević
E-naslov: Matej.Milosevic@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 16


Snežana Jerman
E-naslov:

Snezana.Jerman@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 26