Uprava ZRS Koper povezuje strokovno in administrativno delo ZRS Koper, pod vodstvom direktorja, pomočnikov direktorja in vodje uprave.

Služba za pravne in kadrovske zadeve

Martina Žerak, dipl. ekon.
E-naslov: Martina.Zerak@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 84


Martina Lovrečič, dipl. ekon.
E-naslov: Martina.Lovrecic@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 17


Martina Boben Božič, univ. dipl. prav.

E-naslov: Martina.Boben.Bozic@zrs-kp.si

Tel.: +386 5 663 77 84

Služba za finance in kontroling

Vodja: mag. Polona Matekovič
E-naslov: Polona.Matekovic@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 25


Irena Tozan, mag. prof. andr.
E-naslov: Irena.Tozan@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 01


Patricia Kompara, univ. dipl. inž. prom.
E-naslov: Patricia.Kompara@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 08

Tajništvo in nabavna služba

Vodja: Petra Štefančič, univ. dipl. ekon.
E-naslov: Petra.Stefancic@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 02


Alenka Kocjančič, dipl. ekon. spec.
E-naslov: Alenka.Kocjancic@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 00


Barbara Štendler, dipl. org. tur.
E-naslov: Barbara.Stendler@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 26


Dušan Omahen
E-naslov: dusan.omahen@zrs-kp.si
Tel.: +386 5 663 77 03