Vodstvo

prof. dr. Rado Pišot
Direktor
Rado.Pisot@zrs-kp.si


Mateja Krmelj, univ. dipl. prav.
Pomočnica direktorja za pravno in poslovno upravno področje
+386 5 663 77 73
Mateja.Krmelj@zrs-kp.si


Svetovalci direktorja

prof. dr. Nadja Furlan Štante
znanstvena svetnica
+386 5 663 77 00
Nadja.Furlan@zrs-kp.si


dr. Tilen Glavina
asistent z doktoratom
+386 5 663 77 00
Tilen.Glavina@zrs-kp.si


mag. Iztok Škerlič
Svetovalec direktorja za mednarodne projekte
+386 5 663 77 00
Iztok.Skerlic@zrs-kp.si


Kabinet direktorja

Petra Štefančič, univ. dipl. ekon.
Vodja kabineta
+386 5 663 77 02
Petra.Stefancic@zrs-kp.si

Upravni odbor ZRS Koper

Tomaž Može
Predsednik, predstavnik zainteresirane javnosti

 


dr. Tilen Glavina
Podpredsednik, predstavnik zaposlenih

 


Lidija Lipič Berlec
Članica, predstavnica ustanovitelja (MKGP)

 


Viktor Markežič
Član, predstavnik ustanovitelja (MIZŠ)

 


dr. Mladen Gasparini, dr. med.
Član, predstavnik zainteresirane javnosti