Vodstvo

prof. dr. Rado Pišot
direktor
Rado.Pisot@zrs-kp.si


Mateja Krmelj, univ. dipl. prav.
vodja uprave (na porodniškem dopustu od 14.10.2020 dalje)
+386 5 663 77 73
Mateja.Krmelj@zrs-kp.si


Svetovalci direktorja

prof. dr. Nadja Furlan Štante
znanstvena svetnica
+386 5 663 77 00
Nadja.Furlan@zrs-kp.si


dr. Tilen Glavina
asistent z doktoratom
+386 5 663 77 00
Tilen.Glavina@zrs-kp.si


mag. Iztok Škerlič
svetovalec direktorja za mednarodne projekte
+386 5 663 77 00
Iztok.Skerlic@zrs-kp.si


Kabinet direktorja

Petra Štefančič, univ. dipl. ekon.
vodja kabineta
+386 5 663 77 02
Petra.Stefancic@zrs-kp.si

Znanstveni svet ZRS Koper

prof. dr. Egon Pelikan
znanstveni svetnik, predsednik
Egon.Pelikan@zrs-kp.si


prof. dr. Mateja Sedmak
znanstvena svetnica, namestnica predsednika
Mateja.Sedmak@zrs-kp.si


prof. dr. Rado Pišot
znanstveni svetnik
Rado.Pisot@zrs-kp.si


prof. dr. Vesna Mikolič
znanstvena svetnica
Vesna.Mikolic@zrs-kp.si


prof. dr. Nadja Furlan Štante
znanstvena svetnica
Nadja.Furlan@zrs-kp.si


prof. dr. Boštjan Šimunič
znanstveni svetnik
Bostjan.Simunic@zrs-kp.si


prof. dr. Boris Kryštufek
znanstveni svetnik
Boris.Krystufek@zrs-kp.si


izr. prof. dr. Rok Svetlič
znanstveni svetnik
Rok.Svetlic@zrs-kp.si


doc. dr. Maja Podgornik
znanstvena sodelavka
Maja.Podgornik@zrs-kp.si


Peter Čerče
vodja uprave (od 14. 10. 2020 dalje)
Peter.Cerce@zrs-kp.si


 

Upravni odbor ZRS Koper

Tomaž Može
predsednik, predstavnik zainteresirane javnosti

 


dr. Tilen Glavina
podpredsednik, predstavnik zaposlenih

 


dr. Bojan Mevlja
član, predstavnik ustanovitelja (MKGP)

 


prof. dr. Jadran Lenarčič
član, predstavnik ustanovitelja (MIZŠ)

 


dr. Mladen Gasparini, dr. med.
član, predstavnik zainteresirane javnosti