Pravni akti

Statut ZRS Koper (PDF)


Etični kodeks ZRS Koper (PDF)


Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (PDF)