Pravni akti

Statut ZRS Koper (PDF)


Poslovnik o delu Upravnega odbora Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (PDF)


Poslovnik o delu Znanstvenega sveta Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (PDF)


Pravilnik o volitvah v Znanstveni svet Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (PDF)


Pravilnik o pogojih in postopku za izvolitev v raziskovalne nazive (PDF)


Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (22. 2. 2019)  (PDF)

Sklep o spremembah pravilnika o postopku oddaje javnih naročil Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (15. 11. 2020)  (PDF)

Priporočeni obrazci – priloge k Pravilniku o postopku oddaje javnih naročil ZRS Koper (DOC, PDF)


Pravilnik o hrambi, uporabi, varovanju in uničevanju žigov in ključev ter kartic za beleženje delovnega časa in kontrole pristopa ter alarmni sistem, ki se uporabljajo na ZRS Koper (PDF)


Pravilnik o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (PDF)


Pravilnik o delu z otroki (PDF)


Pravilnik o volitvah v Upravni odbor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (PDF)


Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper (PDF)


Pravilnik o delovnem času na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper (PDF)


Pravilnik o uporabi avtodoma Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (PDF)


Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (PDF)

Gender Equality Plan of the Science and Research Centre Koper (PDF)