Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper je z uspešnim zaključkom del prenove palače Tiepolo-Gravisi v Kopru po več kot 20 letih pridobil prvo novo lastniško infrastrukturo oziroma enoto – Humanistični center ZRS Koper (HUM ZRS Koper).

Kompleks
HUM ZRS Koper, ki leži na sedanji Kreljevi ulici 6, nekdanji ulici
Via Carlo Combi, je umeščen v osrčje Kopra, na jugovzhodnem delu
historičnega mestnega jedra, v ozki ulici, in govori tako o
zgodovini mesta Koper-Capodistria kot tudi o arhitekturi istrskih
obalnih mest.

Prenovljena
palača združuje več različnih objektov, med katerimi imata
stavbi, ki tvorita zahodno in vzhodno krilo, starejšo srednjeveško
zasnovo. Obe krili sta bili med seboj povezani v zanimivo nedokončano
baročno palačo, ki ima vse bistvene značilnosti najkakovostnejše
beneške meščanske arhitekture. V osrednjem delu palače v
pritličju je to vhodna veža, nad njo pa glavna dvorana kot osrednji
prostor piana nobile dopolnjuje mezanin z galerijskim obhodom, tako
da se prostor zaključi z ostrešjem. Vhodno vežo in glavno dvorano
povezuje reprezentančno kamnito dvoramno stopnišče z leseno
balustradno ograjo.

ZRS Koper ponuja možnost najema prostorov za organizacijo konferenc, simpozijev, predavanj, delavnic in izobraževanj ter ostalih dogodkov v prostorih HUM ZRS Koper. Več informacij je na voljo v priloženem Pravilniku in ceniku.

Uporabnina CENA 1 CENA 2

Uporaba avle VITTORE
CARPACCIO (1 ura)

75,00 60,00

Uporaba
dvorane SANTORIO SANTORIO (1 ura)

95,00 80,00

Uporaba sejne sobe PETER
PAVEL VERGERIJ (1 ura)

60,00 50,00
Dodatne
storitve
CENA 1 CENA 2

Priprava
prostora za prireditev in čiščenje po dogodku na dan

95,00

80,00

Dežurna oseba na uro

25,00 20,00

Uporaba avdiovizualne
opreme

120,00 100,00

Opombe:

 • CENA 1: cena najema prostora za
  podjetja
 • CENA 2: cena najema prostora za zavode, društva,
  ustanove
 • DDV ni vključen v ceno

Ob uporabi objekta se uporabniku zaračuna po ceniku:

 • priprava prostora za prireditev in čiščenje po dogodku,
 • dežurna oseba.

Uporabnina vključuje uporabo posameznega prostora (ogrevanje, hlajenje, ipd.), sanitarij ter sanitarnega materiala brez razpoložljive prireditvene in tehnične opreme. Slednje se dodatno obračuna skladno z zahtevami in željami uporabnika.

Organizatorjem dobrodelnih prireditev/dogodkov se uporabnina ne obračuna. Stroški dodatnih storitev se v vseh primerih obračunajo po ceniku.

Najemnik pošlje povpraševanje za najem posameznega prostora po elektronski pošti na naslov info@zrs-kp.si najmanj 15 dni pred nameravanim najemom prostora.

Za najem poslovnega prostora v Humanističnem centru ZRS Koper palači Tiepolo-Gravisi ZRS Koper vsakič sklene ustrezno najemno pogodbo z najemnikom.

Odpoved dogodka je možna le v pisni obliki po e-pošti na naslov info@zrs-kp.si.Ustne odpovedi ali odpovedi posredovane po telefonu se ne upoštevajo.

Stroški odpovedi so
naslednji:

 • od 7 do 5 delovnih dni pred
  dogodkom 50 % uporabnine,
 • 5 delovnih dni in manj pred
  dogodkom 100 % uporabnine.

Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila uporabnine je 8 delovnih dni pred dogodkom. Uporabnik mora objekt uporabljati tako, da ne vznemirja drugih posestnikov na območju objekta in upošteva določbe Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) (Ur. l. RS, št. 70/06).

ZRS Koper si pridružuje pravico odkloniti oddajo prostora, če bi bile zahteve nerazumne ali prireditev najemnika v nasprotju s hišnim redom ali Pravilnikom o najemu prostorov.

Avla VITTORE CARPACCIO
Avla VITTORE CARPACCIO (do 60 stojišč) je namenjena za razstave in sprejeme.
Sejna soba PETER PAVEL VERGERIJ
Sejna soba PETER PAVEL VERGERIJ (do 20 sedišč) je namenjena za delavnice, delovne sestanke, tiskovne konference idr.
Dvorana SANTORIO SANTORIO
Dvorana SANTORIO SANTORIO (do 70 sedišč) je namenjena za koncerte, znanstvene simpozije, konference, predavanja idr.
Vrt
Dvorišče je namenjeno pogostitvam.