25 Maj 2021

Interdisciplinarni simpozij PREŽIVETI DOBO ANTROPOCENA: K ELEMENTALNI PISMENOSTI IN INTERDISCIPLINARNIM PARTNERSTVOM

ABOUT EVENT

 

Znanstveno-raziskovalno središče KoperInštitut za filozofske študije

 

vljudno vabi na

mednarodni interdisciplinarni simpozij

 

PREŽIVETI DOBO ANTROPOCENA

K elementalni pismenosti in interdisciplinarnim partnerstvom

v obliki spletnega srečanja, od 24. do 26. maja 2021

Interdisciplinarni simpozij združuje inovativno védenje s prepleta področij filozofije in pedagogike, ekofeminizma, politike, teologije, biodružbenih kulturnih in geografskih študijev ter teorij in praks novega utelešenega kritičnega mišljenja. Namen simpozija je premislek o oblikovanju prihodnjih pravičnih načinov sobivanja na Zemlji, ki bodo omogočili preživetje človeštva, živalskih in rastlinskih vrst ter narave v dobi antropocena. S pripoznavanjem naravnega okolja kot lastnega akterja si simpozij prizadeva »zadihati z naravo« kot njen sopotnik in partner. Ena izmed poglavitnih nalog tega simpozija je tudi zagovor filozofije povezovanja in spoštovanja živega na podlagi nove pedagogike in okoljske senzibilnosti ter s tem prizadevanje za boljše razumevanje in razrešitev konfliktnih nasprotij med naravo, kulturo, etiko in politiko. Simpozij tako prinaša predloge novih, kompleksnih in prilagodljivih možnosti, izzivov in reform okoljskega upravljanja ter filozofskih in družbenih analiz sodobnih usmeritev ekološke pravičnosti.

 

 

Ta interdisciplinarni simpozij soorganizirajo

Inštitut za filozofske študije, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Slovenija

Oddelek za filozofijo Univerze na Islandiji, Reykjavik

Univerza v Innsbrucku, Inštitut za edukacijske vede, Avstrija

Alma Mater Europaea ECM, Slovenija

 

     

 

Predsedujoča simpozija

Sigridur Thorgeirsdottir, Univerza na Islandiji

Lenart Škof, Znanstveno-raziskovalno središče Koper & Institutum Studiorum Humanitatis, Slovenija

 

Programski in organizacijski odbor:

Lenart Škof, Znanstveno-raziskovalno središče Koper & Institutum Studiorum Humanitatis, Slovenija

Sigridur Thorgeirsdottir, Univerza na Islandiji

Shé M. Hawke, Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Reingard Spannring, Univerza v Innsbrucku

Nives Dolšak, Univerza v Washingtonu & Alma Mater Europaea ECM

Maja Bjelica, Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Emil Månsson, Univerza na Islandiji

 

Simpozij bo potekal v angleškem jeziku.

Prispevki bodo predstavljeni v obliki predavanja (20 min), katerim bo sledila javna razprava (10 min).

Za prisostvovanje na simpoziju registracija ni potrebna.

 

Simpozij se bo odvijal na spletu, preko video-konferenčne platforme Zoom.

Povezava je na voljo v priloženem programu simpozija.

Program simpozija: PDF

Knjiga povzetkov: PDF

Plakat simpozija: PDF

Dogodek na socialnem omrežju: FB

Kontakt: conference2020@zrs-kp.si

Vljudno vabljeni!

 

Simpozij je finančno podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS temeljni projekt J7-1824).

EVENT SPEAKERS

 • Bart Vandeput

 • Claire Petitmengin

 • Clifton Evers

 • Donata Schoeller

 • Emil Månsson

 • Freya Mathews

 • George Handley

 • Gísli Pálsson

 • Guðbjörg R. Jóhannesdóttir

 • Jerry Zee

 • Lenart Škof

 • Maja Bjelica

 • Michael Marder

 • Naresh Giangrande

 • Nives Dolšak

 • Petri Berndtson

 • Ram Eisenberg

 • Reingard Spannring

 • Sashinungla

 • Shé M. Hawke

 • Sigridur Thorgeirsdottir

 • Tamara Ditrich

 • Viðar Hreinsson