18 Jun 2023

Mednarodna konferenca “RESPIRATORNA FILOZOFIJA: OBRAT PARADIGME V FILOZOFIJI”

ABOUT EVENT

 

 

 

Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za filozofske študije

in

 

Kobe Inštitut za atmosferske študije (KOIAS), Kobe Univerza, Japonska

vljudno vabita na

mednarodno konferenco

 

Respiratorna filozofija

Obrat paradigme v filozofiji

 

v kongresnem centru Grand Hotela Bernardin v Portorožu, Slovenija

med 18. in 21. junijem 2023

 

 

Respiratorna filozofija, ki jo bomo predstavili in razčlenjevali na konferenci se ukvarja z našimi odnosi z atmosferami dihanja in zraka. “Zrak” se morda zdi nenavaden filozofski koncept ali vsaj nepovezan z načini samorazumevanja evropske filozofije. Vendar je “pozaba zraka in dihanja” (Irigaray) evropskega filozofskega diskurza na sebi ena izmed najglobljih in nepripoznanih tenzij, ki oblikuje njegov neposrečeni pogled na svet. Nova respiratorna filozofija ima dvojno zaslugo dekolonizacije filozofskega kurikuluma preko vključevanja izvenevropskih virov in uvidov ter tudi odstiranja vedenja o tem, da je tovrstno »dihanje« (četudi pozabljeno) temeljni element njene zgodovine. Potencial tovrstnega obrata paradigme v filozofiji prinaša daljnosežne posledice za področja ontologije, etike, poetike, politike, okolja, duhovnosti in zdravja, ki so osrednja polja te nove respiratorne paradigme.

Konferenca se bo odvijala v angleškem jeziku.

 

Predlogi predstavitev oziroma njihovi povzetki do 250 besed naj bodo v angleškem jeziku, spremlja naj jih tudi krajši biografski odstavek avtorja oziroma avtorice. Predloge pošljite najkasneje do 5. januarja 2023 na e-naslov: respiratoryphilosophy@gmail.com. Sodelujoči bodo o izboru obveščeni najkasneje do 1. februarja 2023.

 

Več informacij je na voljo v Pozivu k oddaji prispevkov, za dodatna pojasnila pa se obrnite na naslov respiratoryphilosophy@gmail.com.

 

Simpozij je finančno podprla Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS temeljni projekt J7-1824: Preživeti dobo antropocena z razvitjem nove ekološke pravičnosti in biodružbene filozofske pismenosti ter raziskovalni program P6-0279: Mejna področja: območja kulturnega in družbenega sobivanja v dobi tveganja in ranljivosti).)

 

Konferenco sklicujejo

Lenart Škof, Yuho Hisayama in Petri Berndtson

 

Programski in organizacijski odbor

Prof. dr. Lenart Škof, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za filozofske študije, Slovenija

Izr. prof. ddr. Yuho Hisayama, Kobe Inštitut za atmosferske študije, Kobe univerza, Japonska

As. Dr. Magdalena Górska, Univerza v Utrechtu, Nizozemska

Izr. prof. dr. Lorenzo Marinucci, Univerza v Tohoku in Kobe Inštitut za atmosferske študije, Kobe univerza, Japonska

Dr. Petri Berndtson, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za filozofske študije, Slovenij

Dr. Maja Bjelica, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za filozofske študije, Slovenija

 

EVENT SPEAKERS