27 Mar 2019

Simpozij z okroglo mizo ”HUMANISTIKA in PRAVO” Evtanazija – perspektive onstran pro & contra

ABOUT EVENT

in

vabita na simpozij z okroglo mizo

HUMANISTIKA IN PRAVO

Evtanazija – perspektive onstran pro & contra

v sredo, 27. marca 2019, ob 16. uri
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, Ljubljana

 

Redkokatero vprašanje globlje nagovori jedro naše civilizacije, kot je vprašanje evtanazije. Značilnost demokratične kulture je, da se razume kot skupnost načel (R. Dworkin), med katerimi zavzemajo hierarhični vrh prav vrednote, kot sta dostojanstvo človeka in svetost njegovega življenja. Zato je v odnosu do evtanazije težko ostati ravnodušen, teža problematike že sama po sebi spodbuja energična in kategorična stališča. Toda ta so za vstop v tako kompleksno problematiko pogosto škodljiva. Zato je strategija tega simpozija seči preko afirmativnega ali odklonilnega stališča, ki ga vsakdo gotovo ima, in se osredotočiti na, če uporabimo Kantov žargon, pogoje možnosti razprave o evtanaziji kot taki.

 

Program simpozija:

16.00 – 17.15

Pozdravne besede
Dr. Aleš Gabrič, (predsednik Slovenske matice)
Dr. Rado Pišot, (direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper)

Predavanja
Dr. Borut Ošlaj (Filozofska fakulteta, UL)
Dr. Vinko V. Dolenc (Medicinska fakulteta, UL v pokoju)
Dr. Vid Jakulin (Pravna fakulteta, UL in ZRS Koper)

17.15 – 17.30 (Odmor)

17.30 – 18.30

Okrogla miza
Dr. Mitja Deisinger, Dr. Mateja Lopuh, Dr. Vojko Strahovnik, Dr. Lenart Škof in Dr. Zvonka Zupanič Slavec

Zaključna beseda
Dr. Ernest Petrič

 

Podrobneje o simpoziju

 

dr. Rok Svetlič

Pravni inštitut, Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Jan Zobec

Slovenska Komisija pravnikov

dr. Aleš Gabrič

Slovenska matica

Vljudno vabljeni!

EVENT SPEAKERS